Logga in på vårt Extranet

Nederman Boilerplate

Korta fakta om Nedermankoncernen

Nederman är ett av världens ledande företag inom produkter och lösningar i miljötekniksektorn, och fokuserar på industriell luftfiltrering. Företagets produkter och system bidrar till att minska miljöeffekterna av industriproduktion, skapa säkra och rena arbetsmiljöer och höja produktionseffektiviteten.

Nederman erbjuder kompletta lösningar, från design till installation, driftsättning, utbildning och eftermarknad. Försäljning sker genom koncernens egna försäljningskontor och distributörer i mer än 50 länder. Produktionen sker i 12 länder i fem världsdelar.

Koncernen är noterad på Nasdaq OMX, Stockholm och har cirka 1900 anställda.