Logga in på vårt Extranet

Pressreleaser

Här kan du ta del av Nedermans pressreleaser från 2007 och framåt

Årsstämma 2017 i Nederman Holding AB
Wed, 19 Apr 2017 18:30:00 +0200
Delårsrapport kvartal 1 januari – mars 2017
Wed, 19 Apr 2017 16:00:00 +0200
Nedermans Årsredovisning 2016 publicerad.
Mon, 20 Mar 2017 09:30:00 +0100 Nedermans årsredovisning 2016 är nu publicerad på hemsidan, och tryckta årsredovisningar distribueras just nu till prenumeranter och nya aktieägare.
Bokslutskommuniké 2016
Fri, 10 Feb 2017 08:00:00 +0100
Delårsrapport januari–september 2016
Wed, 19 Oct 2016 08:00:00 +0200
Extra bolagsstämma i Nederman Holding AB
Thu, 08 Sep 2016 08:00:00 +0200
Delårsrapport januari–juni 2016
Tue, 12 Jul 2016 08:00:00 +0200 Stärkt lönsamhet i kvartalet
Delårsrapport januari–juni 2016
Tue, 12 Jul 2016 08:00:00 +0200 Stärkt lönsamhet i kvartalet
Nederman erhåller order i Kina med ett ordervärde av 30 Mkr.
Wed, 01 Jun 2016 09:30:00 +0200 Nederman i Kina har erhållit ytterligare en order till ett rökgasreningsprojekt inom fjärrvärme. Kunden bygger fjärrvärmeverk i Kina med teknik för miljövänligt koleldade kraftverk. Ordervärdet uppgår till totalt 30 Mkr.   
Årsstämma i Nederman Holding AB
Thu, 21 Apr 2016 10:15:00 +0200
Delårsrapport januari–mars 2016
Wed, 20 Apr 2016 16:00:00 +0200 Förbättrat kassaflöde i kvartalet
Nedermans Årsredovisning 2015 publicerad.
Wed, 23 Mar 2016 09:00:00 +0100
Bokslutskommuniké 2015
Wed, 10 Feb 2016 08:00:00 +0100
Nederman erhåller order i region Americas till ett värde av 34 Mkr.
Mon, 01 Feb 2016 08:00:00 +0100 Nederman har erhållit en order på fyra system för tunnfilmsavdunstning i en process för förnybar energi vid en produktionsanläggning i Kina. Det totala ordervärdet är 34 Mkr.
Nederman erhåller order i region Americas till ett värde av 24 Mkr.
Tue, 01 Dec 2015 08:00:00 +0100 Nederman har erhållit en order på två kompletta luftfiltreringssystem för gasturbiner vid kraftverk i USA. Ordervärdet uppgår till 24 Mkr.
Nederman förvärvar bolag med ledande kompetens inom system för separering, transport och hantering av metallspån och system för hantering av aska.
Thu, 05 Nov 2015 18:35:46 +0100 Nederman har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i National Conveyor Company Inc. (NCC), som är verksamt inom produkter och system för separering, transport och hantering av metallspån och system för hantering av aska och kalk.
Nederman utökar sitt produktutbud – introducerar sin mest flexibla stoftavskiljare någonsin
Thu, 29 Oct 2015 10:49:45 +0100 För att säkerställa att det finns en perfekt produkt för alla typer av industriella tillverkningsprocesser som genererar stoft, rök eller ångor, introducerar Nederman sin L-serie bestående av modulära och fullt konfigurerbara stoftavskiljare.
Delårsrapport januari–september 2015
Tue, 20 Oct 2015 11:30:00 +0200
Nederman erhåller order i Kina med ett ordervärde av 26 Mkr.
Mon, 19 Oct 2015 09:29:04 +0200 Nederman i Kina har erhållit en order till ett rökgasreningsprojekt inom fjärrvärme. Kunden bygger fjärrvärmeverk i Kina med teknik för miljövänligt koleldade kraftverk. Ordervärdet uppgår till totalt 26 Mkr.  
Nederman förvärvar bolag med ledande kompetens inom industriell process- och luftbehandling
Tue, 01 Sep 2015 11:44:37 +0200 Nederman har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Filtac AB som är verksamt inom process- och luftbehandling mot industriella applikationer.
Delårsrapport januari–juni 2015
Mon, 13 Jul 2015 12:00:00 +0200
Nederman erhåller tre order i region Americas till ett sammanlagt värde av 75 Mkr.
Wed, 08 Jul 2015 10:42:25 +0200 Nederman har erhållit order på två kompletta luftfiltreringssystem för gasturbiner vid kraftverk i USA och Mexiko. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 48 Mkr.
Årsstämma i Nederman Holding AB
Thu, 23 Apr 2015 15:53:43 +0200
Delårsrapport januari–mars 2015
Wed, 22 Apr 2015 16:00:00 +0200 Bra organisk tillväxt och stärkt lönsamhet
Nederman tar emot order från större aluminiumproducent i Storbritannien.
Mon, 20 Apr 2015 15:21:11 +0200 Ordern, värd cirka 30 miljoner SEK, omfattar design, produkter och installation av en komplett anläggning för rening och filtrering av rökgaser.  
Nedermans Årsredovisning 2014 publicerad.
Fri, 27 Mar 2015 08:20:00 +0100
Bokslutskommuniké 2014
Wed, 11 Feb 2015 12:00:00 +0100 God lönsamhet och starkt kassaflöde  
Nederman erhåller order från större stålproducent i USA
Fri, 06 Feb 2015 11:48:30 +0100 Ordern, värd cirka 8 miljoner USD (66 miljoner SEK), avser luftfiltrering till en ljusbågsugn.
Delårsrapport januari–september 2014
Thu, 16 Oct 2014 12:00:00 +0200
Nederman erhåller två order i USA till ett sammanlagt värde av 69 Mkr.
Fri, 10 Oct 2014 09:25:30 +0200 Nederman har fått en order på luftfiltreringssystem till en kund inom miljöåtervinningsindustrin samt till en anläggning för elektrisk kraftproduktion i Sydamerika. De två beställningarna är totalt värda 69 miljoner kronor.
Nederman förvärvar teknologi för utsugsbord
Fri, 01 Aug 2014 08:10:00 +0200 Nederman förvärvar design och teknik för produktion av utsugsbord från Air Cleaning Systems Ltd (ACS).
Delårsrapport januari–juni 2014
Mon, 14 Jul 2014 12:00:00 +0200
Nederman erhåller order värd 22 MSEK
Wed, 09 Jul 2014 09:14:13 +0200 Nederman har fått ytterligare en order på två kompletta luftfiltreringssystem till gasturbiner i USA. Filtersystemen kommer att installeras på luftinloppet till nya turbiner som används för elproduktion. Ordern är värd 22 miljoner kronor.
Nederman erhåller order värd 22 miljoner kronor
Wed, 18 Jun 2014 11:32:31 +0200 Nederman har erhållit en order från May Forestry JSC om att leverera system för luftfiltrering till två nya fabriker i Vietnam. Ordern är värd 22 miljoner kronor.
Årsstämma i Nederman Holding AB
Thu, 24 Apr 2014 10:47:39 +0200 Årstämman i Nederman Holding AB (publ) ägde rum den 23 april 2014. På årsstämman var 7 133 655 aktier representerade vilket motsvarar 61,1 % av totalt utestående aktier. Stämman godkände förslaget från Styrelsen och Verkställande Direktören att utdelning till aktieägarna för 2013 lämnas om 4,00 kr per aktie.
Delårsrapport januari–mars 2014
Wed, 23 Apr 2014 16:00:00 +0200
Nederman erhåller order värd 20 MSEK
Mon, 31 Mar 2014 11:12:26 +0200 Nederman har fått en order på två kompletta luftfiltreringssystem till gasturbiner i USA. Filtersystemen kommer att installeras på luftinloppet till nya turbiner som används för elproduktion. Ordern är värd 20 miljoner kronor.
Nedermans Årsredovisning 2013 publicerad
Mon, 31 Mar 2014 08:33:03 +0200 Nedermans årsredovisning för 2013 publiceras idag på vår webbplats. Tryckt version är under distribution till de aktieägare som begärt det och övriga intressenter.
Rättelse avseende Kallelse till årsstämma
Wed, 19 Mar 2014 11:50:07 +0100
Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)
Tue, 18 Mar 2014 15:46:36 +0100 Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen 23 april 2014 kl.16.00 på Marina Plaza, Kungstorget 6, 251 10 Helsingborg.
Nederman tecknar avtal värt cirka 85 miljoner kronor med Zhongwang Aluminium Group, Kina
Mon, 17 Mar 2014 09:00:00 +0100 Nederman har tecknat avtal om att förse Zhongwang Aluminium Group med kompletta lösningar för filtrering av rök från aluminiumsmältugnar. Det nya kontraktet är värt cirka 85 miljoner kronor.
Bokslutskommuniké 2013
Wed, 12 Feb 2014 08:00:00 +0100 Stark orderingång avslutade 2013
Nederman erhåller order på 93 MSEK
Wed, 08 Jan 2014 08:29:09 +0100 Nederman har erhållit en order från Gildan Yarns LLC i USA om att leverera ett komplett och nyckelfärdigt system för luftfiltrering och luftkonditionering till en ny tillverkningsanläggning av bomullsgarn i Salisbury, North Carolina, USA. Gildan Yarns, LLC är ett dottebolag till Gildan Activewear Inc., en ledande leverantör av kvalitetskläder som exempelvis T-shirts, fleece, sporttröjor, strumpor och underkläder. Ordern är värd 93 MSEK.
Nedermans aktie uppflyttad till Mid Cap
Tue, 07 Jan 2014 10:07:48 +0100
Nederman inleder återköp av egna aktier
Fri, 03 Jan 2014 10:02:45 +0100
Nederman erhåller order värd 25 miljoner kronor
Fri, 15 Nov 2013 08:30:00 +0100 Nederman har erhållit en order från Kremenchuk Steel Works Stockholding Company i Ukraina avseende leverans av kompletta lösningar för filtrering av gaser från företagets smältugnar. Ordern är värd 25 miljoner kronor.
Nederman erhåller order värd 30 miljoner kronor
Mon, 11 Nov 2013 09:04:03 +0100 Nederman har erhållit order från en av Kinas största fordonstillverkare avseende leverans av komplett lösning för filtrering av gaser från företagets gjuteri. Ordern är värd 30 miljoner kronor.
Delårsrapport januari–september 2013
Thu, 17 Oct 2013 14:00:00 +0200 Tillfredställande utveckling i kvartalet
Nederman erhåller order värd 55 miljoner kronor
Wed, 16 Oct 2013 13:35:45 +0200 Nederman har erhållit en order från Johnson Control Inc. avseende leverans av kompletta lösningar för filtrering av luftburet bly vid två fabriker i Nordamerika. Ordern är värd 55 miljoner kronor.
Nederman tecknar avtal värt cirka 50 miljoner kronor med Zhongwang Aluminium Group, Kina
Thu, 22 Aug 2013 09:55:19 +0200 Nederman har tecknat avtal om att förse Zhongwang Aluminium Group med kompletta lösningar för filtrering av rök från aluminiumsmältugnarna vid företagets nya tillverkningsenhet i norra Kina. Avtalet innefattar ett flertal installationer och har ett samlat värde på ca 50 miljoner kronor, där den första delordern på ca 20 miljoner kronor är erhållen.
Delårsrapport januari–juni 2013
Wed, 17 Jul 2013 14:00:00 +0200 Fortsatt utmanande marknadsklimat under kvartalet
Årsstämma i Nederman Holding AB
Tue, 30 Apr 2013 16:45:20 +0200
Delårsrapport januari–mars 2013
Mon, 29 Apr 2013 16:00:00 +0200 Svagt kvartal framförallt i Europa
Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)
Thu, 28 Mar 2013 08:00:00 +0100 Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen 29 april 2013 kl.16.00 på Marina Plaza, Kungstorget 6, 251 10 Helsingborg.
Nederman förvärvar Industriventilation A/S i Danmark och optimerar sin produktionsstruktur
Fri, 15 Mar 2013 16:01:23 +0100 Industriventilation A/S tillverkar rörsystem för industriell användning, t ex pneumatisk transport av rökgaser och partiklar. Förvärvet stärker Nedermans befintliga  verksamhet inom rörsystem, som marknadsförs globalt under varumärket NORDFAB. Rörsystem är även viktiga komponenter i Nedermans lösningar inom industriell luftfiltrering.
Rättelse Bokslutskommuniké 2012
Tue, 12 Feb 2013 15:04:05 +0100
Bokslutskommuniké 2012
Tue, 12 Feb 2013 08:00:00 +0100 Stabilt avslut på ett tufft 2012
Nederman avser att optimera produktionsstrukturen i Europa
Wed, 23 Jan 2013 11:36:45 +0100 Nederman inleder idag förhandlingar med fackliga företrädare om avveckling av den produktion som idag utförs vid Nederman Manufacturing A/S i Assens, Mariager, Danmark.
Nederman erhåller order värd över 30 MSEK från Bradken® i Queensland Australien
Fri, 18 Jan 2013 08:56:41 +0100 Nederman har tecknat avtal om att förse ett av Bradkens gjuterier i Queensland, Australien, med en komplett lösning för utsug och filtrering av rökgaser från ljusbågssmältugnar. Bradken® kontaktade Nederman för att få hjälp att utveckla en lösning för att reducera utsläppen vid deras gjuteri i Queensland.
Delårsrapport januari–september 2012
Fri, 19 Oct 2012 08:00:00 +0200 Nederman stärker sin position utanför Europa genom förvärvet av Environmental Filtration Technologies Inc
Delårsrapport januari–juni 2012
Tue, 17 Jul 2012 08:00:00 +0200 Stark orderutveckling i kvartal 2 jämfört med årets första kvartal
Nederman får order på över 11 miljoner SEK av Sandvik
Mon, 16 Jul 2012 10:56:38 +0200 Nederman kommer att förse Sandvik Materials Technology med en komplett lösning för filtrering och återvinning av skärvätska.
Nederman får order på 10 MSEK från Mostostal Warszawa SA
Thu, 28 Jun 2012 11:21:58 +0200 Nederman förser Mostostal Warszawa SA i Polen med en lösning för utsug och filtrering vid hantering av stenkol.
Nederman får order på över 17 miljoner SEK av Aisin Takaoka Co., Ltd
Tue, 19 Jun 2012 09:03:22 +0200 Nederman kommer att förse tre av Aisin Takaokas gjuterier i Kina och Thailand med kompletta lösningar för utsug och filtrering.
Årsstämma i Nederman Holding AB
Tue, 24 Apr 2012 08:00:00 +0200
Nederman får order på över 25 miljoner SEK av YANMAR Co., Ltd
Mon, 23 Apr 2012 16:15:00 +0200 Nederman kommer att förse YANMARs gjuteri i Indonesien med en komplett lösning för utsug och filtrering för alla steg i gjuteriprocessen. Gjuteriet tillverkar komponenter till dieselmotorer.
Delårsrapport januari–mars 2012
Mon, 23 Apr 2012 16:00:00 +0200 Nederman fortsätter att stärka sin position
Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)
Wed, 21 Mar 2012 08:00:00 +0100 Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen 23 april 2012 kl.16.00 på Marina Plaza, Kungstorget 6, 251 10 Helsingborg.
Bokslutskommuniké 2011
Wed, 15 Feb 2012 08:00:00 +0100 Stark avslutning på 2011
Nederman förvärvar verksamhet i Turkiet
Tue, 10 Jan 2012 16:23:38 +0100 Nederman köper verksamhet av Havak Endüstri Tesisleri Tic. Ltd. Sti. i Turkiet. Havak har sedan 20 år tillbaka varit distributör av Nedermanprodukter på den turkiska marknaden.
Nederman förvärvar nederländska Lebon & Grimbrair
Thu, 05 Jan 2012 13:44:22 +0100 Nederman köper Lebon & Grimbrair i Nederländerna. Bolagen har sedan över 40 år tillbaka ett samarbete där Lebon & Grimbrair distribuerat Nedermans produkter på den Nederländska marknaden.
Nederman får order från SSP Technology A/S, som tillverkar turbiner till vindkraftsindustrin.
Thu, 17 Nov 2011 09:57:08 +0100 Nederman ska förse SSP Technologys danska produktionsanläggning för blad till vindkraftverk med kompletta lösningar för utsugning av slipdamm och svetsrök, till ett värde av cirka 10,5 miljoner SEK.
Nederman får miljöteknikorder i Danmark
Fri, 11 Nov 2011 10:50:00 +0100 Nederman ska förse en produktionsanläggning i Søborg med en lösning för processventilation till ett ordervärde på cirka 9,5 miljoner SEK.
Delårsrapport januari–september 2011
Fri, 21 Oct 2011 14:00:00 +0200 Stark omsättning och starkt kassaflöde
Nederman får genombrottsorder från Komatsu i Kina
Tue, 23 Aug 2011 15:37:54 +0200 Nederman ska förse Komatsus nybyggda gjuteri i Changzhou Kina med kompletta lösningar för filtrering av damm och heta gaser. Ordervärdet är substantiellt och i paritet med de order som Nederman rapporterat under de senaste tolv månaderna.
Delårsrapport januari–juni 2011
Tue, 19 Jul 2011 14:00:00 +0200 Stark orderingång i kvartal 2
Nederman får order på över 30 miljoner av Stena Aluminium
Tue, 21 Jun 2011 10:19:47 +0200 Ordern gäller nyinvesteringar i Stena Aluminiums smältverk i Älmhult. Nederman ska förse anläggningen med lösningar för filtrering av de rökgaser som uppstår under omsmältningen av aluminiumprodukter.
Nederman får miljöteknikorder av Siemens i Kanada
Tue, 07 Jun 2011 11:38:48 +0200
Årsstämma i Nederman Holding AB
Wed, 27 Apr 2011 10:18:29 +0200
Delårsrapport januari–mars 2011
Tue, 26 Apr 2011 16:00:00 +0200
Bokslutskommuniké 2010
Wed, 16 Feb 2011 08:00:00 +0100 2010 – en viktig milstolpe för Nederman
Delårsrapport januari – september 2010
Fri, 22 Oct 2010 08:00:00 +0200 Fortsatt positiv utveckling av orderingången och lönsamheten.
Nederman flyttar verksamhet från Arboga till Polen
Thu, 30 Sep 2010 15:07:49 +0200
Delårsrapport januari – juni 2010
Thu, 12 Aug 2010 08:00:00 +0200 Positiv utveckling av orderingången och den underliggande lönsamheten.
Order för 30 MSEK inom miljöteknik till Nederman
Tue, 10 Aug 2010 08:15:00 +0200
Årsstämma i Nederman Holding AB
Thu, 29 Apr 2010 08:00:00 +0200