Logga in på vårt Extranet

Nedermans policy

Kvalitetspolicy

Nederman ska vara ledande i kundnöjdhet genom att alltid leverera produkter, lösningar och tjänster som uppfyller våra kunders förväntningar och genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra vår prestanda.

Miljöpolicy

Nederman ska erbjuda lösningar som förbättrar miljön i och utanför våra kunders fabriker. Vårt arbete ska uppfylla gällande lagstiftning och fokusera på ständig förbättring och resurseffektivitet - därmed bidra till en hållbar utveckling och minskad påverkan på miljön.