Logga in på vårt Extranet

Hållbarhet

Nedermans engagemang för hållbarhet

Som ledande miljöteknikföretag strävar vi efter att vara ett hållbart företag i många avseenden. Vi tar hänsyn till vår miljö och vi respekterar varandra, våra kunder, leverantörer och intressenter. För oss innebär det bland annat att utveckla ömsesidigt förtroende, motverka alla former av diskriminering och vi strävar efter att uppnå en bra balans mellan arbete och fritid.

Att agera på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är inte bara viktigt för vår vision, vi ser det som en förutsättning för vår verksamhet. Att arbeta med hållbarhet på ett strukturerat sätt ger konkurrensfördelar. Det hjälper oss också att identifiera potentiella risker och kostnadssänkningar.

Vårt arbete och våra framsteg på detta område rapporteras fortlöpande till interna och externa intressenter.