Logga in på vårt Extranet

Problem vi löser

Nederman erbjuder produkter och lösningar för en eko-effektiv produktion

I över 70 år har Nederman utvecklat produkter och lösningar som minskar påfrestningarna på miljön och skyddar människorna från skadliga partiklar, gas, rök och oljedimma.

Nedermans produkter och lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriell produktion och till att skapa en säker och ren arbetsmiljö samtidigt som de förbättrar produktionseffektiviteten.

Fördelar:

  • En ren och säker arbetsmiljö
  • Mindre luftföroreningar 
  • Lägre miljöavgifter
  • Uppfyllelse av lagar och bestämmelser
  • Förbättrad kvalitet på den färdiga produkten
  • Effektivare produktion
  • Ekonomisk hantering av resurser och spill
  • Förbättrad produktionsdrift
  • Minskad energianvändning

Nederman erbjuder helhetslösningar

 
 Förstudier  Planering Systemdesign
 Installation Driftsättande   Utbildning  Underhåll


Avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Nederman erbjuder heltäckande lösningar för utsug av fordonsavgaser. Vi hjälper dig hela vägen – från planering, design och driftsättning till underhåll och service. Mer än 60 års erfarenhet och fler än 100 000 installationer världen över gör att vi inte bara har den ledande tekniken utan även den största erfarenheten.

Bearbetning av kompositmaterial

Bearbetning av kompositmaterial lösgör damm och fibrer som kan ta sig in i hud och lungor och bland annat orsaka allergiska reaktioner. Dammet måste också omhändertas av produktions- tekniska skäl. Den effektivaste metoden är att suga upp dammet direkt vid källan. Nederman är en ledande leverantör med bred erfarenhet av att designa effektiva lösningar för komposit – och plasttillverk- ningsindustrier över hela världen.

Fordonsverkstäder

Nederman erbjuder ett brett utbud av produkter och system för avgasutsug, distribution av el-, tryckluft och smörjmedel, kabelrullar och andra hjälpmedel i verkstaden.

Gjuterilösningar för stoft- och rökutsug

Lösningar för hantering av gjuterisand samt utsug och filtrering av stoft och rökgaser.
För säker, ren och effektiv produktion i gjuterier.

Maskinell metallbearbetning

Svarvning, fräsning och annan maskinell metallbearbetning genererar metallrester. Med Nedermans system för hantering av metallspån, återvinning av skärvätska och filtrering av oljedimma garanteras du god arbetsmiljö, minskade kostnader för skärvätkor samt effektiv hantering av metallrester.

Svetsning och skärning

Utsug och filtrering av rök från svetsning och skärbränning.
Nedermans produkter och lösningar skyddar både anställda och maskiner från rökens skadliga effekter.

Träbearbetning

Träbearbetning i form av sågning, hyvling mm medför stora mängder träspån och flis. För att hantera de stora mängderna träspill på ett säkert och effektivt sätt ha Nederman ett brett utbud av produkter och lösningar bestående av olika filter, rör, fläktar, transportörer och automatiserade kontrollsystem.