Logga in på vårt Extranet

Återvinning

Återvinning av kylmedel och blästermedel sparar pengar, tid och resurser

Kylmedel är viktiga för maskinbearbetande operationer i metallindustrin. Att ersätta och avlägsna smutsiga kylmedel är både kostsamt och tidsödande. Nederman har lösningar för rengöring och återvinning av kylmedel samtidigt som de också tar hand om metallspån och annat spill från produktionen.

  • Det minskar dina kostnader för inköp av dyra kylmedel.
  • Metallspån och annat produktspill som är fri från från olja och kemikalier har högre värde när den återvinns.

Blästermedel är dyra, tar tid att ersätta och förorenar omgivningen om den inte återvinns.

  • Det minskar dina kostnader för inköp av dyra blästermedel
  • Skyddar miljön

Blästermedel

Blästermedel är dyra att köpa och ännu dyrare att deponera. Det är därför viktigt att ta hänsyn till olika sätt att minimera användandet av blästermedel. En annan av de största utmaningarna i alla slags blästringsoperationer är att undvika att blästermedlet förorenar den kringliggande arbetsmiljön. Blästerobjekten måste därför flyttas till och från blästringsrummet eller kapslas in, vilket leder till ökade driftskostnader.

Utforska

Gjutsand

Gjutsand är sand som används för att tillverka former i metallgjutprocessen. Nederman erbjuder utsugnings- och filtreringslösningar för den kompletta sandcirkulationsprocessen. Inkluderar applikationer för silo- och behållarventilering, sandförberedning, gjutlinje, utslagning och kylledning.

Utforska

Kylmedel och skärvätskor

Smutsigt kylmedel som har förorenats av läckande olja bryts ner av bakterier, förlorar de ursprungliga egenskaperna och börjar lukta. Kostnaderna är höga för byte av kylmedel, driftstopp, borttagning och bortskaffande. Kostnaderna för oljor och skärningsföreningar kräver planering för återvinning och återanvändning av skärvätskor och kräver användandet av utrustning för att ta bort sumpolja, läckande olja och fasta ämnen samt för möjlig bakteriereglering.

Utforska

Avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Nederman erbjuder heltäckande lösningar för utsug av fordonsavgaser. Vi hjälper dig hela vägen – från planering, design och driftsättning till underhåll och service. Mer än 60 års erfarenhet och fler än 100 000 installationer världen över gör att vi inte bara har den ledande tekniken utan även den största erfarenheten.

Bearbetning av kompositmaterial

Bearbetning av kompositmaterial lösgör damm och fibrer som kan ta sig in i hud och lungor och bland annat orsaka allergiska reaktioner. Dammet måste också omhändertas av produktions- tekniska skäl. Den effektivaste metoden är att suga upp dammet direkt vid källan. Nederman är en ledande leverantör med bred erfarenhet av att designa effektiva lösningar för komposit – och plasttillverk- ningsindustrier över hela världen.

Fordonsverkstäder

Nederman erbjuder ett brett utbud av produkter och system för avgasutsug, distribution av el-, tryckluft och smörjmedel, kabelrullar och andra hjälpmedel i verkstaden.

Gjuterilösningar för stoft- och rökutsug

Lösningar för hantering av gjuterisand samt utsug och filtrering av stoft och rökgaser.
För säker, ren och effektiv produktion i gjuterier.

Maskinell metallbearbetning

Svarvning, fräsning och annan maskinell metallbearbetning genererar metallrester. Med Nedermans system för hantering av metallspån, återvinning av skärvätska och filtrering av oljedimma garanteras du god arbetsmiljö, minskade kostnader för skärvätkor samt effektiv hantering av metallrester.

Svetsning och skärning

Utsug och filtrering av rök från svetsning och skärbränning.
Nedermans produkter och lösningar skyddar både anställda och maskiner från rökens skadliga effekter.

Träbearbetning

Träbearbetning i form av sågning, hyvling mm medför stora mängder träspån och flis. För att hantera de stora mängderna träspill på ett säkert och effektivt sätt ha Nederman ett brett utbud av produkter och lösningar bestående av olika filter, rör, fläktar, transportörer och automatiserade kontrollsystem.