Logga in på vårt Extranet

Blästermedel

Återvinning av blästermedel sparar pengar, resurser och skapar en dammfri, hälsosam miljö.

En av de största utmaningarna i blästringsarbetet är att undvika att blästermedel och överblivet blästringsmaterial förorenar kringliggande arbetsmiljö. Blästring måste utföras i ett stängt utrymme. Detta görs oftast i speciella blästringsrum, separerade från andra arbeten, vilket innebär att arbetstyckena måste flyttas till och från blästringsrummet eller kapslas in, vilket i sin tur leder till ökade driftskostnader.

Blästermedel är dyrt att köpa och ännu dyrare att deponera. Det är därför viktigt att minimera användandet av blästermedel.

Nedermann erbjuder lösningar som återvinner blästermedel med många fördelar:

  • Det kringliggande området förblir dammfritt 
  • Speciell skyddsutrustning för damm blir onödiga
  • Inget behov av rengöring
  • Arbetsstycket som blästras behöver inte flyttas
  • Blästrat material samlas upp

Spara pengar, resurser och skapa en hälsosam, dammfri miljö med Nedermans Vakuumblästersutrustning

Lösningen är effektiv uppsamling och återvinning av blästermedel. Återvinningen av Blästermedel är ett enkelt sätt att minska kostnaden vid blästringsarbeten. Vid återvinning av blästermedel kan ett medel med längre livslängd användas för att ytterligare förbättra vinsten, t ex stålbaserat blästermedel har en förväntad livslängd på upp till hundra cykler.

Återvinning av blästermedel

Under blästring slås blästermedlet sönder till finare korn. När det återvunna blästermedlet blandas med nytt material skapas en blandning av korn i olika storlekar. Denna blandning av kornstorlekar ger i själva verket ett effektivare blästringsresultat och en smidigare finish med mindre håligheter vilket ökar kvaliteten på det färdiga arbetsstycket. Nederman erbjuder lösningar för effektiv återvinning av blästermedel.

Blästermedlet samlas upp och skickas till en avskiljare som separerar damm och andra föroreningar från blästermedlet och returnerar blästermedlet till samlingstanken där det blandas med nytt blästermedel.  Vakuumet alstras av en vakuumproducent. Vakuumproducenten kan vara antingen en tryckluftsdriven ejektorpump eller en eldriven pump eller fläkt. Den tryckluftsdrivna vakuumproducenten är att rekommendera och den är särskilt passande för ATEX-miljöer. Pumpen har inga rörliga delar och drivs av tryckluft genom en extern luftkompressor. Det separerade dammet skickas vidare till ett filter och samlas upp i dammbehållare, big-bags, plastpåsar eller annan behållare. Uppsamlings- och återvinningssystemet kan även utrustas med ett extra rengöringssystem.

Kontakta gärna Nederman för ytterligare information om hur mycket man kan spara genom att återvinna  blästermedlet.

Nederman vakuumblästring "På verktyget"

Möjligheten att utföra blästring direkt på plats utan risk för föroreningar kan minska driftkostnaderna avsevärt. Nederman erbjuder en vakuumbläster "på verktyget", vilken samlar upp blästermaterialet i direkt anslutning till blästermunstycket. Blästringen kan utföras på vilken plats som helst utan risk att förorena kringliggande arbetsområden.

Återvinning av alla godkända blästermedel, t ex glaspärlor och nötskal. Dammet som uppstår vid blästringsarbetet sugs omedelbart och kontinuerligt upp tillsammans med blästermedlet till avskiljaren som separerar dammet från det aktiva blästermedlet. Luften från blästern renas och kan skickas tillbaka ut i lokalerna. Ingen efterrengöring är nödvändig och allt blästermaterial samlas upp i avfallspåsen. Blästermedlet kan återvinnas flera gånger beroende på medel, vilket minskar antalet driftsstopp. Ren och störningsfri för arbetskamrater och kringliggande arbetsområde. Vakuumblästring med blästermedelsåtervinning kan dessutom användas både utomhus och i instängda utrymmen där vanlig blästring inte är tillåten. Inget behov av särskilda blästringsrum.

Om en behandlad yta, t ex en målad yta, hettas upp till följd av slipnings- eller svetsningsarbeten släpps farliga gaser som isocyanat ut i luften. Det finns isocyanater och polyuretan i färg, andra beläggningar, självhäftande material och tätningsmedel. Dessa isocyanater kan vara skadliga för andningsvägarna. Koncentrationer kan nå nivåer som är höga nog att orsaka astma vilket gör vakuumblästring till en viktig försiktighetsåtgärd. Alla typer av blästermedel som är lämpliga för återvinning kan användas.

  • Återvinn blästermedel och spara pengar
  • Minskat driftstopp
  • Dammfritt och säkert
  • Miljövänligt
+ Utvidga för mer - DöljProdukter som löser: Blästermedel