Logga in på vårt Extranet

Gjutsand

Återvinning av gjutsand minskar sandkostnader och minskar koldioxidutsläpp

Gjutsand är sand som används för att tillverka former i metallgjutprocessen. Nederman erbjuder utsugning- och filtreringslösningar för hela sandcirkulationsprocessen, inklusive applikationer för silo- och behållarventilering, sandförberedning, gjutlinje, utslagning och kylledning.

Fördelar med att återvinna gjutsand:

  • Minskar kostnaden för köp av ny sand
  • Minskar koldioxidutsläppen från transporter
  • Mindre mängd kasserad gjutsand som skickas till sopstationenProdukter som löser: Gjutsand