Logga in på vårt Extranet

Kylmedel och skärvätskor

Minska kostnaderna för kylmedel och säkerställ produktivitet

Kylmedel är nödvändiga för maskinbearbetande operationer i metallindustrin. Att ersätta och avlägsna smutsiga kylmedel är både kostsamt och tidsödande. Nederman har lösningar för rengöring och återvinning av kylmedel samtidigt som de tar hand om metallspån och annat spill från produktionen.

  • Det minskar kostnaderna för inköp och ersättning av dyra kylmedel
  • Spill som är fritt från olja och kemikalier är värt mer när det återvinns
  • Förhöjd produktivitet och produktkvalitet
  • Förbättrad drifttid genom rationell kylmedelshantering och konstant filtrering

Återvinning av kyl- och skärvätskor

Ren filtrering - minska dina kostnader för kylmedel och säkerställ produktivitet

Rena kylmedel säkerställer högeffektiv maskinbearbetning med fin tolerans, medan smutsiga kylmedel sliter på spolar, pumpar och verktyg. Smutsigt kylmedel som har förorenats av läckande olja bryts ner till bakterier, förlorar de ursprungliga egenskaperna och börjar lukta. Kostnaderna är höga för byte av kylmedel, driftstopp, borttagning och bortskaffande.

Vad är hantering av kylmedel?

Nuvarande och framtida trender vad gäller kostnader för oljor och skärföroreningar kräver planering för återvinning och återanvändande av skärvätskor. Kylmedelshantering är det effektiva sättet att ta hand om kylmedel för maskinbearbetning Det kräver användande av utrustning för borttagning av sumpoljor, läckande oljor, fasta ämnen samt möjlig bakteriereglering.

Vilka föroreningar är dåliga för mina kylmedel och skäroljor?

Fasta ämnen i form av fina metallchips och partiklar från maskinbearbetningsprocesserna är den vanligaste formen av föroreningar. Sumpoljor kommer från olika källor såsom smörjoljor från t.ex. löpare, hydrauliska oljor från läckande tätning på hydrauliska kolvar, skär- och frätningsförhindrande oljor som förs genom arbetsstycket och dåligt blandade kylvätskor eller kylvätskor av dålig kvalitet. Andra förorenande ämnen som kan kräva borttagning är metallsåpor, flockade material, bakterieslam och svampodlingar.

Vilka är fördelarna med att hålla kylmedlen rena?

Kostnaden för att köpa kylmedel är en relativt liten operativ utgift i verkstaden, men sättet på vilket kylmedlet hanteras påverkar i hög grad de flesta övriga driftskostnader såsom arbetskostnader, verktyg och pumpars livslängd, kvaliteten på arbetsstycket, hälsorelaterade kostnader etc.
De stora fördelarna med kylmedelshantering är att kylmedlet varar längre, ger mindre spill, färre driftstopp i maskinerna, längre livslängd för verktygen, förbättrad ytfinish, färre maskinrengöringar, lägre risk för stopp i kylmedelsledningarna och automatisk trimning av maskinverktygen. Kylmedelshantering förbättrar även arbetsmiljön genom minskning av dåliga lukter och risker för hudinfektioner och andra hälsorelaterade problem.

Vilka lösningar finns tillgängliga?

Kylmedelshantering kan användas i nästan all användning av maskinbearbetning som använder vattenbaserade emulsioner som kylmedel, tvättvätskor samt vätskor för gradning och slipning. Det kan användas som ett enskilt stycke i utrustning för en speciell maskin eller som ett sammanställande av utrustning för ett antal maskiner.

Nederman erbjuder olika lösningar för både kylmedelsfiltrering avsedd för att ta bort fasta ämnen och för sumpoljeseparering. Lösningarna kan anslutas till en enskild maskin eller till system och tjäna en maskingrupp. Nedermans lösningar för den ständiga filtreringen av kylmedel i fullt flöde är "Presto"-programmet. Kylmedlet renas från sediment, partiklar och läckt olja. "Perpetuum"-typsystemen från Nederman arbetar i förbikopplingsläge och cirkulerar en del av kylmedelsflödet från varje maskin och koncentrerar sig på avlägsnandet av flytande sumpolja och partiklar. Utgångspunkten för den lösning Nederman föreslår kommer att vara kundens ansökan och krav på automatiseringsnivå och underhåll.

Effektiva system för kylmedelsfiltrering

Nedermans lösningar för den ständiga filtreringen av fullt flödande kylmedel är "Presto"-programmet. Kylmedlet renas från sediment, partiklar och läckt olja. "Perpetuum" är en annan lösning för kylmedelsfiltrering för många maskiner som arbetar i grupper. Att investera i ett system för kylmedelsfiltrering lönar sig mycket snabbt.

  • Förbättrad effektivitet och produktkvalitet genom rationell kylmedelshantering och konstant filtrering minskar stopp för byten
  • Återanvändning av kylmedel = förhöjd lönsamhet
+ Utvidga för mer - Dölj


Produkter som löser: Kylmedel och skärvätskor