Logga in på vårt Extranet

Rengöring

En ren och hälsosam arbetsmiljö är viktig för kvalitetsproduktion

Nedermans mobila rengöringsutrustning och stationära högvakuumsystem håller föremål, maskiner och arbetsplatser rena och samlar upp partiklar och damm.

Användning för grovrengöring

Nedermans Grovrengörings- och industriella vakuumsystem kan användas för rengöring och transport av vått och torrt material, kemikalier, damm, trächips, metallchips, spån samt olika vätskor. Nederman erbjuder robusta och kraftiga vakuumlösningar, byggda för tuff användning inom tung industri. Tillsammans med högeffektiva cykloner och förseparatorer ger de ett kraftfullt rengöringssystem.

Rengöring av tankar

Vid tömning och rengöring av fartygstankar ombord på oljetankfartyg och godsfartyg kan huvudpumpen inte ta upp de sista resterna. Tanken måste rengöras manuellt, vilket är en mycket tidsödande och ofta farlig uppgift.

Utforska

Torrt material

Rengöring och transport av slip- eller fyllnadsmaterial, såsom trächips och metallspån samt potentiellt explosivt stoft.

Utforska

Vätskor

Rengöring och transport av vätskor såsom olja, kemikalier, vatten, farliga och lättantändliga vätskor och andra våta material över långa vertikala och horisontella avstånd.

Utforska

Ytbehandling

En av de största utmaningarna vid förberedelse för ytbehandling med en blästerapparat är att förhindra att blästermedlet förorenar den kringliggande arbetsmiljön. Nedermans vakuumbläster eliminerar behovet av att transportera arbetsstycket till stängda utrymmen för blästring, vilket minskar operationskostnaderna.

Utforska

Våt och torrt material

Produkter för rengöring och transport av olika icke brännbara vätskor som olja, kemiskt spill, lera, kylarvätskor och vatten, liksom metallchips, sand och andra partiklar.

Utforska

Avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Nederman erbjuder heltäckande lösningar för utsug av fordonsavgaser. Vi hjälper dig hela vägen – från planering, design och driftsättning till underhåll och service. Mer än 60 års erfarenhet och fler än 100 000 installationer världen över gör att vi inte bara har den ledande tekniken utan även den största erfarenheten.

Bearbetning av kompositmaterial

Bearbetning av kompositmaterial lösgör damm och fibrer som kan ta sig in i hud och lungor och bland annat orsaka allergiska reaktioner. Dammet måste också omhändertas av produktions- tekniska skäl. Den effektivaste metoden är att suga upp dammet direkt vid källan. Nederman är en ledande leverantör med bred erfarenhet av att designa effektiva lösningar för komposit – och plasttillverk- ningsindustrier över hela världen.

Fordonsverkstäder

Nederman erbjuder ett brett utbud av produkter och system för avgasutsug, distribution av el-, tryckluft och smörjmedel, kabelrullar och andra hjälpmedel i verkstaden.

Gjuterilösningar för stoft- och rökutsug

Lösningar för hantering av gjuterisand samt utsug och filtrering av stoft och rökgaser.
För säker, ren och effektiv produktion i gjuterier.

Maskinell metallbearbetning

Svarvning, fräsning och annan maskinell metallbearbetning genererar metallrester. Med Nedermans system för hantering av metallspån, återvinning av skärvätska och filtrering av oljedimma garanteras du god arbetsmiljö, minskade kostnader för skärvätkor samt effektiv hantering av metallrester.

Svetsning och skärning

Utsug och filtrering av rök från svetsning och skärbränning.
Nedermans produkter och lösningar skyddar både anställda och maskiner från rökens skadliga effekter.

Träbearbetning

Träbearbetning i form av sågning, hyvling mm medför stora mängder träspån och flis. För att hantera de stora mängderna träspill på ett säkert och effektivt sätt ha Nederman ett brett utbud av produkter och lösningar bestående av olika filter, rör, fläktar, transportörer och automatiserade kontrollsystem.