Logga in på vårt Extranet
Rengöring av torrt material i busstationer

Torrt material

Uppsamling och rengöring av olika torra material såsom trächips, metallchips, industriellt avfall, partiklar, stoft och brännbart damm

Vakuumutsug kan användas för rengöring och transport av slip- eller fyllnadsmaterial såsom trächips och metallspån. Nederman erbjuder robusta och kraftiga Industristoftavskiljare och Centrala vakuumsystem byggda för tuff användning inom tung industri. Vissa produkter kan kombineras med högeffektiva cykloner och preseparatorer som ger kraftfulla rengöringssystem.

Våra Industristoftavskiljare och Centrala vakuumsystem är till för industrier som arbetar i tuff miljö där kraven för robust och pålitlig högpresterande utrustning är av yttersta vikt.


Produkter som löser: Torrt material

Tillbaka till toppen

Torrstoftavskiljare

680E mobil torrstoftavskiljare

Robust och kraftfull eldriven torrstoftavskiljare för allmän industriell rengöring.

116E mobil stoftavskiljare

Eldrivna mobila stoftavskiljare designade för uppsugning av stoft, t ex pulver, graulat och farliga material

160E kompakt mobil stoftavskiljare

En kraftfull och lätt mobil stoftavskiljare med en filterlivslängd på 4000 till 6000 timmar

300E kompakt och mobil torrstoftavskiljare

Robust, lätthanterlig torrstoftavskiljare med praktisk låda för tillbehör och justerbart handtag.

581A torrstoftavskiljare

En kraftig industriell stoftavskiljare med förseparator för återvinning av blästermedel.

218E portabel stoftavskiljare

Den perfekta torrstoftavskiljaren för uppsamling av mycket fint icke-explosivt damm

690S mobil torrstoftavskiljare

Robust och kraftfull eldriven torrstoftavskiljare för allmän industriell rengöring.

55S kompakt mobil torrstoftavskiljare

En högeffektiv mobil och kompakt stoftavskiljare med lång filterlivslängd, lågt buller och mikrofilter som option. 

30S kompakt mobil stoftavskiljare

En kompakt mobil trefasstoftavskiljare med mikrofilter som option

115E torrstoftavskiljare

Eldriven mobil stoftavskiljare för transport av torrt material över korta avstånd

405A mobil stoftavskiljare

Mobil stoftavskiljare för torrt avfall med dubbelbehållarsystem (siloföravskiljning och filterbehållare) för industriellt avfallsmaterial.

216E eldriven torrstoftavskiljare

Högeffektiv mobil eldriven stoftavskiljare för uppugning av torrt stoft. Utrustad med en cyklonisk förseparator och HEPA-filter.

426A mobil torrstoftavskiljare

Luftdriven våt-/torrstoftavskiljare för avlägsnande av industriellt avfall och spill

426E mobil torrstoftavskiljare

Eldriven våt-/torrstoftavskiljare för avlägsnande av industriellt avfall och spill

218A mobil torrstoftavskiljare

Den perfekta tryckluftsdrivna torrstoftavskiljaren för uppsamling av väldigt fint icke-explosivt damm.

570A mobil torrstoftavskiljare

En kraftfull stoftavskiljare som är utmärkt för sugning över långa horisontella och vertikala sträckor.

216A torrstoftavskiljare

Högeffektiv mobil stoftavskiljare för uppsugning av torrt damm. Utrustad med en cyklonisk förseparator och HEPA-filter.

105A mobil stoftavskiljare för uppsugning av stoft och granulat

Torrstoftavskiljare lämpligt för byggindustrin samt allmän industriell hantering av torrt material som pulver, sand och granulat