Logga in på vårt Extranet

Vätskor

Rengöring, uppsamling och transport av vätskor såsom olja, kemikalier, vatten, farliga och lättantändliga vätskor och andra våta material

Vakuumutsug kan användas för rengöring och pneumatisk (luftdriven) transport av vätskor såsom olja, kemikalier, vatten, farliga och lättantändliga vätskor och andra våta material över långa vertikala och horisontella avstånd. Nederman erbjuder robusta och kraftiga Industristoftavskiljare och Centrala vakuumsystem byggda för tuff användning inom tung industri.

Användning för grovrengöring

Våra Industristoftavskiljare och Centralvakuumsystem är till för industrier som arbetar i tuff miljö där kraven på rejäl och pålitlig högpresterande utrustning är av yttersta vikt. Det kan vara på offshore-plattformar eller ombord på oljetankfartyg, i kemiska industrier som hanterar explosivt eller farligt material, i livsmedels- och läkemedelsindustri eller överallt där dessa krav är höga.

Exempel på industrier är: offshore-plattformar, oljetankfartyg, kemisk industri som hanterar explosivt eller farligt material samt livsmedelsproduktion.



Produkter som löser: Vätskor