Logga in på vårt Extranet
Vakuumblästrare för dammfri sandblästring

Ytbehandling

Vid ytbehandling med en blästerapparat sprutas blästermedel (glaskulor, korund, stålkulor etc.) mot en yta under högt tryck för att "slipa" en ojämn yta, forma en yta eller ta bort ytföroreningar som färg eller rost.

En av de största utmaningarna vid förberedelse för ytbehandling genom blästring är att förhindra att blästermedlet förorenar den kringliggande arbetsmiljön. Ytbehandling måste utföras i en stängt utrymme. Detta görs oftast i speciella blästringsrum, separerade från andra arbeten, vilket innebär att arbetstyckena antingen måste flyttas till och från blästringsrummet eller kapslas in, vilket i sin tur leder till ökade operativa kostnader.

Ytbehandling med vakuumblästring

Nedermans vakuumbläster ökar produktiviteten tack vare designen på vakuumhuvudet tillsammans med en kontinuerlig, icke pulserande ström av blästermedel. Större ytor bearbetas snabbare vilket sparae pengar genom färre driftstopp och lägre blästermedelskostnader. Med vakuumblästring kan man arbeta kontinuerligt och återanvända blästermedel flera gånger beroende på typ av blästermedel. Under ytbehandlingen samlar vakuumblästern upp dammet i plastpåsar. Effektiv preseparering av blästermedel med automatisk filterrengöring med returspolning av tryckluft ger filter som håller längre.Produkter som löser: Ytbehandling