Logga in på vårt Extranet
Vakuumsystem för tankrenskrapning från Nederman

Rengöring av tankar

Samla upp vätskerester i fartygstankar på ett säkert och effektivt sätt

Vid tömning och rengöring av fartygstankar ombord på oljefartyg och lastfartyg kan huvudpumpen inte samla upp de sista resterna på 50-60 liter (11-13 gal).

Utan någon extra utrustning måste tanken rengöras för hand vilket är en tidsödande och farlig uppgift, speciellt när det handlar om brännbara vätskor och gaser. För att hantera detta på ett säkert och effektivt sätt kan en tankrengörare installeras.

Vårt vakuumrengöringssystem används ombord på tankfartyg och godsfartyg för grovrengöring av tankar och uppsamling av vätskor för höga höjder och horisontella längder. Vakuumsystemen är ATEX-certifierade av välkända testande och godkännande organisationer.

  • Samla upp de sista resterna
  • Minska manuell rengöring
  • ATEX-godkänd

Säker och effektiv rengöring och stripping av fartygstankar

Tankrengöring och strippingsenhet

Nedermans vakuumenheter för grovrengöring av tankar används ombord på tankfartyg och godsfartyg för tankrensning. Enheterna som drivs med tryckluft kan samla upp vätska på höga lyfthöjder och långa horisontala längder. Särskild omsorg har vidtagits för att eliminera explosionsfaror och enheterna är EX-certifierade av välkända testande och godkännande organisationer. Alla delar på de olika modellerna är tillverkade av antistatiska/konduktiva material.

Nederman levererar små, flexibla enheter som är lätta att flytta, liksom stationära centralinstallationer för rengöring av lasttankar. Enheterna placeras på däck och suger ut vertikalt från trågen på tankens botten, antingen genom speciella rostfria rör som installerats av lastpumptillverkaren eller genom speciella ledande sugslangar och sugverktyg som medföljer vakuumenheterna. De uppsamlade resterna kan pumpas eller sköljas in i slasktankar eller andra behållare.

Nedermans tankrengöringsejektor

Nedermans ejektorsugare är så kraftig att även om den står på gångbryggan kan vätskor lätt samlas upp från upp till 30 m (98 fot). Sugslangarna är kopplade till renskrapningslinjerna på däck och ejektorsugaren kommer att göra jobbet. Nedermans ejektorsugare har inga rörliga delar, vilket innebär att det är en lättanvänd, varaktig produkt som inte kräver något underhåll. Förutom detta kan de enkelt justeras för att användas i omgivningar som är potentiellt explosiva.

Nedermans industriella stoftavskiljarenheter för grovrengöring är mobila eller fasta och kan drivas med luft eller ström för att möta kraven ombord.

Bild på användning av tankrengörare

+ Utvidga för mer - DöljProdukter som löser: Rengöring av tankar