Logga in på vårt Extranet
Våt och torr rengöring av maskiner

Våt och torrt material

Rengöring och uppsamling av vått och torrt spill på golvet

Vakuumutsugning kan användas för rengöring och transport av slip- eller fyllnadsmaterial och av olika icke brännbara vätskor som olja, kemikaliskt spill, lera, kylarvätskor och vatten, liksom metallchips, sand och andra partiklar.

Nederman erbjuder robusta och extremt kraftiga Industriella våt/torrstoftavskiljare och Centrala vakuumsystem byggda för tuff användning inom tung industri. Vissa produkter kan kombineras med högeffektiva cykloner och preseparatorer som ger kraftfulla rengöringssystem.


Produkter som löser: Våt och torrt material