Logga in på vårt Extranet

Hjälpmedel till arbetsplatser

Utrustning och övervakningssystem för en säker och kostnadseffektiv arbetsplats

En välorganiserad och praktiskt utrustad arbetsplats innebär besparing av tid, människors hälsa och resurser. Nederman har toppmodern utrustning för förbättring av arbetsplatser. 

  • Kabelrullar
  • Slangrullar för luft, el, fett och andra vätskor
  • Förlängningsarmar
  • Balansblock
  • Övervakningssystem för full kontroll av olje-, fett- och vätskehantering

Energioptimering

Fläktar och filter är nödvändiga men förbrukar dyrbar energi. Nederman erbjuder hjälputrustning som automatiskt justerar fläktens hastighet till den faktiska arbetsbördan och minimerar på så sätt energiförbrukningen.

Utforska

Luft-, el- och vätskehantering

Konstant slitage gör utrustningen mindre effektiv och kan även vara en säkerhetsrisk. Regelbunden genomgång och ersättning av slitna delar är obligatorisk för att undvika dyra driftstopp och irriterande störningar. Kontrollera slang- och kabelrullar som levererar luft, ström och andra drivmedel aom behövea på arbetsplatsen. Maximera utrustningens driftstid, skydda hälsan och säkerheten och förläng utrustningens livslängd.

Utforska

Avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Nederman erbjuder heltäckande lösningar för utsug av fordonsavgaser. Vi hjälper dig hela vägen – från planering, design och driftsättning till underhåll och service. Mer än 60 års erfarenhet och fler än 100 000 installationer världen över gör att vi inte bara har den ledande tekniken utan även den största erfarenheten.

Bearbetning av kompositmaterial

Bearbetning av kompositmaterial lösgör damm och fibrer som kan ta sig in i hud och lungor och bland annat orsaka allergiska reaktioner. Dammet måste också omhändertas av produktions- tekniska skäl. Den effektivaste metoden är att suga upp dammet direkt vid källan. Nederman är en ledande leverantör med bred erfarenhet av att designa effektiva lösningar för komposit – och plasttillverk- ningsindustrier över hela världen.

Fordonsverkstäder

Nederman erbjuder ett brett utbud av produkter och system för avgasutsug, distribution av el-, tryckluft och smörjmedel, kabelrullar och andra hjälpmedel i verkstaden.

Gjuterilösningar för stoft- och rökutsug

Lösningar för hantering av gjuterisand samt utsug och filtrering av stoft och rökgaser.
För säker, ren och effektiv produktion i gjuterier.

Maskinell metallbearbetning

Svarvning, fräsning och annan maskinell metallbearbetning genererar metallrester. Med Nedermans system för hantering av metallspån, återvinning av skärvätska och filtrering av oljedimma garanteras du god arbetsmiljö, minskade kostnader för skärvätkor samt effektiv hantering av metallrester.

Svetsning och skärning

Utsug och filtrering av rök från svetsning och skärbränning.
Nedermans produkter och lösningar skyddar både anställda och maskiner från rökens skadliga effekter.

Träbearbetning

Träbearbetning i form av sågning, hyvling mm medför stora mängder träspån och flis. För att hantera de stora mängderna träspill på ett säkert och effektivt sätt ha Nederman ett brett utbud av produkter och lösningar bestående av olika filter, rör, fläktar, transportörer och automatiserade kontrollsystem.