Logga in på vårt Extranet

Pappers- och kartongspill

Industriprocesser som omfattar pappers- och kartongspill skakar loss fint damm och bläck som blir luftburet. Det här dammet kan med tiden leda till svåra andningsproblem för anställd personal och orsaka astma, bronkit, allergiska reaktioner, bindhinneinflammation och andnöd. Platser i riskzonen inkluderar pappersbruk, anläggningar för dokumentförstöring, postsektorn m m.

I tillräckligt höga koncentrationer kan pappers- och kartongdamm vara brännbart. Det enda sättet att hålla dammnivåerna nere är att suga ut dammet från området. På många anläggningar blåses dammet bara bort från maskinerna, vilket orsakar högre koncentrationer i luften, vilket i sin tur kan leda till en dammexplosion.

Nederman har många års erfarenhet av hantering av besvärande damm. Vi har alla verktyg som behövs för att tillhandahålla en komplett lösning för omhändertagande av pappers- och kartongspill. Vi designar, tillverkar och installerar alla komponenter för en lösning på lämplig luftföroreningskontroll. Dessutom är Nederman expert på NFPA-föreskrifter och de sätt de tillämpas avseende dammuppsamling. Vi kan erbjuda ett system som möter NFPA-regler och är ATEX-godkänt. Skydda din anläggning för pappers- och kartonganvändning från dammexplosioner med en helhetslösning från Nederman.Produkter som löser: Pappers- och kartongspill