Logga in på vårt Extranet

Återvinning av spillvärme

Ett lönsamt sätt att minska utsläpp av växthusgaser

Värme är en vanlig biprodukt i många industrier. Nederman har lösningar för återvinning av spillvärme från heta gaser, rökgas, avgaser och olika utsläppsgaser. Beroende på process kan spillvärmen återvinnas och återföras till produktionen eller användas till att värma upp byggnader etc.

Återvinning av värmen innebär att man kan spara energi och minska koldioxidutsläppen. Med stigande energipriser är återvinning av värme ofta en vinstgivande investering som snabbt lönar sig.Produkter som löser: Återvinning av spillvärme