Logga in på vårt Extranet

Träspån

Effektiv hantering av restmaterial är nödvändig för produktionsflödet och kan ge ett betydande ekonomiskt bidrag till ditt företag.

Träspån kan på ett lönsamt sätt återvinnas till nytt material (dvs. MDF-bräder) eller till energi om det används som biobränsle. Uppsugning av trädamm är en viktig uppgift för att förbättra luftkvaliteten på arbetsplatsen och dess kringliggande miljöer samt för att förbättra produktkvaliteten. Nedermans trästoftavskiljare är pålitliga, väldigt effektiva och billiga i drift.

Väldesignade och effektiva träspånshanteringsanläggningar har blivit en viktig del av träindustrin. Nederman är världsledande i industriell luftfiltrering och har mycket stor erfarenhet av all träbaserad användning från centraliserade produktionsfabriker till liten produkttillverkning och efterbehandling.

Våra lösningar används för att minska miljöpåverkan från olika träarbetsningsprocesser och bidrar till förbättrad produktionsekonomi och minskad miljömässig påverkan från industriella processer.Produkter som löser: Träspån