Logga in på vårt Extranet

Utsug och filtrering

Stoft och partiklar, svetsrök, avgasrök, lösningsmedel, gaser och lukter, explosiva ämnen och oljedimma

Nederman är världsledande inom industriell luftfiltrering och har mer än 70 års erfarenhet av utsug och filtrering av luftföroreningar. Vi erbjuder marknadens bredaste utbud av produkter och lösningar för utsug och filtrering av:

  • Stoft och partiklar
  • Svetsrök
  • Avgasrök
  • Lösningsmedel
  • Gaser och lukter
  • Brännbart stoft 
  • Oljedimma

Explosivt stoft

Nederman erbjuder ett brett utbud av utsugssystem som uppfyller ATEX-kraven, inklusive rörsystem och säkerhetsventiler.

Utforska

Fordonsavgaser

Upprepad exponering av avgasrök kan med tiden orsaka ödesdigra hälsoproblem. Studier visar att arbetare som är utsatta för höga halter av dieselavgaser har större benägenhet att utveckla lungcancer.

Utforska

Heta rökgaser

Farliga och/eller varma gaser kan orsaka direkta skador på personal; filtersystem kan gå sönder och förorena den cirkulerande luften med efterföljande hälsorisker. Vår utrustning filtrerar het rökgas från förbränning av t ex. spillmaterial och återvinner värmen för att spara energi.

Utforska

Oljedimma

Oljedimma som påverkar maskinoperatörernas hälsa och som stör produktionen lägger sig överallt i området och orsakar hala golv och arbetsytor. Nedermans lösningar för filtrering av oljedimma håller arbetsområdet rent och skyddar personalens hälsa.

Utforska

Stoft och partiklar

Stoft och fina partiklar i luften kan vara hälsofarliga och bör sugas ut innan de når andningsområdet.

Utforska

Svetsnings- och skärningsrök

Rök från svetsning och skärbränning utgör allvarliga hälsorisker. Bästa sättet att kontrollera exponeringen är att samla upp röken direkt vid källan. Detta skyddar både svetsaren och övrig personal.

Utforska

Avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Nederman erbjuder heltäckande lösningar för utsug av fordonsavgaser. Vi hjälper dig hela vägen – från planering, design och driftsättning till underhåll och service. Mer än 60 års erfarenhet och fler än 100 000 installationer världen över gör att vi inte bara har den ledande tekniken utan även den största erfarenheten.

Bearbetning av kompositmaterial

Bearbetning av kompositmaterial lösgör damm och fibrer som kan ta sig in i hud och lungor och bland annat orsaka allergiska reaktioner. Dammet måste också omhändertas av produktions- tekniska skäl. Den effektivaste metoden är att suga upp dammet direkt vid källan. Nederman är en ledande leverantör med bred erfarenhet av att designa effektiva lösningar för komposit – och plasttillverk- ningsindustrier över hela världen.

Fordonsverkstäder

Nederman erbjuder ett brett utbud av produkter och system för avgasutsug, distribution av el-, tryckluft och smörjmedel, kabelrullar och andra hjälpmedel i verkstaden.

Gjuterilösningar för stoft- och rökutsug

Lösningar för hantering av gjuterisand samt utsug och filtrering av stoft och rökgaser.
För säker, ren och effektiv produktion i gjuterier.

Maskinell metallbearbetning

Svarvning, fräsning och annan maskinell metallbearbetning genererar metallrester. Med Nedermans system för hantering av metallspån, återvinning av skärvätska och filtrering av oljedimma garanteras du god arbetsmiljö, minskade kostnader för skärvätkor samt effektiv hantering av metallrester.

Svetsning och skärning

Utsug och filtrering av rök från svetsning och skärbränning.
Nedermans produkter och lösningar skyddar både anställda och maskiner från rökens skadliga effekter.

Träbearbetning

Träbearbetning i form av sågning, hyvling mm medför stora mängder träspån och flis. För att hantera de stora mängderna träspill på ett säkert och effektivt sätt ha Nederman ett brett utbud av produkter och lösningar bestående av olika filter, rör, fläktar, transportörer och automatiserade kontrollsystem.