Logga in på vårt Extranet

Fordonsavgaser

Genom att suga ut avgaser skyddas såväl personal som utrustning

Där det finns ett behov av att köra fordon med förbränningsmotorer inomhus finns det behov av avgasutsug. Det kan vara svårt att inse hur snabbt avgasutsläpp från en kallstartad motor kan nå giftiga nivåer inne i en stängd byggnad. Det är faktisk bara en fråga om minuter. Upprepad exponering av små halter av farlig och cancerframkallande avgasrök kan med tiden orsaka ödesdigra hälsoproblem.

Utan kontroll och avlägsnande kan fordonsavgaser leda till:

  • sjukdom hos personal
  • tyngre anläggningsunderhåll
  • skador på känslig elektronik i serviceutrustning

Dieselmotorer genererar farliga gaser

Dieselgas innehåller tusentals olika kemiska ämnen. 90 % av sotet består av <1 μm i diameter stora partiklar som kan andas in och lagras i lungorna. Partiklarna innehåller cancerframkallande ämnen, så kallade polyaromatiska kolväten, som kan tas upp av kroppen. Studier visar att arbetare som är utsatta för höga nivåer av dieselavgaser har större risk att utveckla lungcancer.

1990 fastställde delstaten Kalifornien att dieselavgaser innehåller kemikalier som är cancerframkallande. Internationella Cancerforskningsbyrån har kommit fram till att dieselavgaser förmodligen orsakar cancer hos människor. EPA (USA:s miljöskyddsorganisation) har föreslagit att dieselavgasrök bör klassificeras som sannolikt cancerframkallande hos människor.

Extern information om hälsoaspekter

The International Assoc of Fire Fighters 
www.iaff.org
NIOSH The National Inst for Occup. Safety and Health 
www.cdc.gov/niosh 
OSHA US Dep of Labor Occ Safety & Health Adm 
www.osha.gov/SLTC/diesel exhaust
Diesel Exh Emission Standards
www.dieselnet.com 
National Fire Protection Assoc
www.nfpa.org 
US Env Prot Agency
www.epa.gov 
Office of Env Health Haszard Assoc
www.oehha.ca.gov
American Lung Assoc of California
www.californialung.org 
Health and Safety Exec, UK
www.hse.gov.uk 
European Agency for Safety and Health at work 
www.agency.osha.eu.int
Svenska Brandskyddsföreningen 
http://www.brandskyddsforeningen.se 

+ Utvidga för mer - DöljProdukter som löser: Fordonsavgaser