Logga in på vårt Extranet

Stoft och partiklar

Luftföroreningar som stoft, partiklar och fibrer är skadliga för människans lungor och kan orsaka allergiska reaktioner genom att tränga in i huden

Många industriprocesser genererar luftföroreningar i form av stoft och partiklar. Stoft och fina partiklar i luften kan vara hälsofarliga och bör sugas ut innan de når andningsområdet.

Typiska källor är damm från skärning, krossning, slipning samt hantering av pulver i livsmedels- och läkemedelsindustrin. Textil-, trä- och kompositarbete kan också ge upphov till stoft och fibrer som är skadliga för andningsorganen och kan orsaka allergiska reaktioner vid kontakt med huden. Nederman erbjuder olika typer av stoftavskiljare, utsugsarmar, rengörings- och filterlösningar.Produkter som löser: Stoft och partiklar