Logga in på vårt Extranet

Heta rökgaser

Filtrering av heta rökgaser från förbränning och återvinning av värme för att spara energi.

Utsug av heta, kalla och farliga gaser är skadligt för människor och miljö. Nederman har ett brett utbud av produkter och lösningar för att hantera många typer av farliga och/eller heta rökgaser. Heta processgaser genereras ofta i förbränningsprocesser eller vid bearbetning av smälta metaller, speciellt vid smältning av järn, ickejärnhaltiga metaller och aluminium. Innan rökgasen kan filtreras måste den kylas ner i kylare/värmeväxlare. Värmen kan återvinnas för att spara energi. Nedermans lösningar för heta rökgaser kan användas för industrier och processer som omfattar:

  • Gjuterier
  • Smältverk
  • Kraftanläggningar drivna av biomassa
  • Förbränningsprocesser
ATEX-godkänd utsugning

Nederman har även lösningar för utsug av potentiellt explosiva gaser på många olika arbetsplatser där brännbara gaser och rök kommer från kemikalier eller oljeprodukter.Produkter som löser: Heta rökgaser