Logga in på vårt Extranet

Oljedimma

Oljedimma påverkar maskinoperatörernas hälsa och stör produktionen och lägger sig överallt i området och orsakar hala golv och arbetsytor.

Nästan alla maskinbearbetningsoperationer skapar oljedimma till en viss grad. Oljedimma är den aerosol som bildas när olja används i kylmedel/smörjmedel under maskinbearbetningen av metall och vissa plastkomponenter. Även ångbildning från spånbehållare är ett problem. 

För att lösa problemet med oljedimma erbjuder Nederman högkvalitativa oljedimfilter.

Emulsioner innehåller vanligtvis 90-95 % vatten och återstoden är lättlöslig. Oljedimma består av aerosoler från utsläpp av olja eller olja/vatten. Mineraloljebaserade metallbearbetningsvätskor kallas även ren skärolja eller oblandad olja. Emulsioner innehåller vanligtvis ett antal okända tillsatsämnen.

Utan oljedimfilter

Med oljedimfilter

Praktiska lösningar för oljedimma

Ren luft i verkstaden och andra säkra arbetsmiljöer;

  • Ren luft på arbetsplatsen — friskare anställda och färre sjukskrivningar
  • Inga hala golv, arbetsytor och verktyg — förbättrad säkerhet
  • Färre driftstopp för elektronik som påverkats av oljedimma
  • Renare lokaler — mindre rengöring och förbättrad image

Problem som orsakas av oljedimma

Oljedimmor leder i stort sett alltid till oljiga lokaler och produkter och oljig utrustning. Moderna metallbearbetningsmaskiner kontrolleras ofta av känslig elektronik och produktionen minskar på grund av oplanerade störningar som orsakats av förorenade kretskort. Hantering av utrustning och delar av produkter belagda med en tunn oljefilm är inte acceptabla arbetsförhållanden och definitivt inte produktionsvänligt. Borttagning av oljedimma är därför nödvändig för att kunna garantera en säker och ren arbetsplats.

Det är välkänt att förlängd och upprepad exponering av oljeprodukter kan vara skadligt för hälsan, vilket innebär att bra ventilation måste garanteras för alla arbetsförhållanden. Emulsioner innehåller vanligtvis 90-95 % vatten och resten är lösligt. Oljedimman består av aerosoler från emulsioner av olja eller olja/vatten. Mineraloljebaserade metallbearbetningsvätskor kallas även ren skärolja eller oblandad olja. Emulsioner innehåller vanligtvis ett antal okända tillsatsämnen.

Hur du upptäcker att du har oljedimproblem

I många fall är närvaron av oljedimma ganska uppenbar. I allvarliga fall är oljeresterna klart synliga på golvet och maskinerna. Oljedimman har även en karaktäristisk lukt. När maskinerna är igång kan även oljedimma vara synlig uppe under taket. För att mäta den exakta mängden oljedimma i luften kan en apparat som en TSI DustTrak™ användas. Denna är den som Nederman vanligtvis använder.

+ Utvidga för mer - DöljProdukter som löser: Oljedimma