Logga in på vårt Extranet

Svetsnings- och skärningsrök

Nederman har stationära och mobila lösningar för utsug och filtrering av rök från svetsning och skärning

Internationella hälsoorganisationer betonar vikten av att förebygga hälsorisker som associeras till rök som uppstår vid svetsning och termisk skärning. I många länder har strikta normer fastställts för att begränsa den tillåtna exponeringsgränsen (PEL). Svetsrök skadar även känsliga maskiner som robotar.


Utsug vid källan är den effektivaste lösningen för uppsamling av svets- och skärningsrök

Där det är en genomförbar lösning har det visat sig att utsug vid källan är den effektivaste metoden för att samla in och avlägsna svetsrök och annan liknande rök. Vid användning av den här metoden minimeras risken för att svetsaren eller operatören utsätts för farlig rök. 

De nödvändiga komponenterna för att uppnå lämplig uppsamling vid källan är ett lättplacerat rökutsug med en väldesignad huv, lämpligt luftflöde genom rökutsuget och en noggrann svetsare, som placerar huven på så sätt att de farliga gaserna sugs bort från hans eller hennes andningsområde och hindrar  röken från att spridas i lokalen.

Svetsrökutsugning vid källan med armar

Nederman har ett brett utbud med utsugningsarmar i olika utföranden. Fullständigt flexibla och enkla att placera. Armarna kan anpassas till såväl stationära som mobila avskiljar- och filterenheter.

Svetsrökutsugning direkt vid svetspistolen

Som ett alternativ till huv- och armrökutsugning kan ett utsugningsmunstycke monterat direkt på svetspistolen användas. Utsugsmunstycket som monteras direkt på svetspistolen suger ut röken direkt från svetspistolen. Utsugningssystemen finns tillgängliga både som enskilda, mobila utsugningsenheter och centrala utsugningssystem som betjänar olika utsugningspunkter.

Svetsning med robotteknik

Nedermans lösningar för automatiska svetsningsmetoder inkluderar både utsugsmunstycke monterat direkt på svetspistolen och utsugningssystem med kåpa för svetsrökutsugning.

Rökutsugning från termiska skärningsprocesser

Röken som genereras vid skärningsprocesser sugs ut genom skärningsbordets galler.

Energisparande system

För att spara energi och operationskostnader erbjuder Nederman ett brett sortiment av motorspjäll, fläktkontrollenheter och fläktomriktare som komplement till stationära enheter för energieffektiva utsugningsmunstycken som monteras direkt på svetspistolen.

Varför centraliserade ventilationssystem inte är bra

Centrala ventilationssystem eller utsugshuvor över arbetsbänkar är ofta helt otillräckliga. Dessa system är sällan lönsamma, då de kräver mycket ström för att fungera och suger ut enorma mängder uppvärmd luft från lokalerna. Dessutom kan svetsarna eller operatörerna inte undvika att andas in svetsröken, då den alltid förorenar det allmänna luftflödet och tvingar dem att bära obekväma gasmasker förutom den centrala ventilationen.

Hälsoeffekter av svets- och skärningsrök

Partiklarna i svetsröken är tillräckligt små för att sväva i luften under lång tid. Svetsröken kan andas in och tränga in i lungornas fina luftvägar. Med tiden kan dessa partiklar även nå blodomloppet. Rök från MMA- och FCAW-svetsning innehåller vanligtvis en betydande mängd Cr(VI), särskilt vid svetsning i rostfritt stål. Detta är viktigt att beakta då hexavalent krom Cr(VI) har väldigt låg exponeringsgräns. Det finns även hälsorelaterade risker vid exponering av svetsrök på grund av förekomsten av mangan, nickel och andra element. 

Lagstiftningen blir hårdare i många länder som har lägre exponeringsgränser för olika typer av partiklar. Marknadsspecifik information kan du hitta här.


Generering av svetsrök

Luftburna partiklar från 2 veckors svetsning. En enda svetsare producerar 20-40 g rök per timme vilket motsvarar ca 35-70 kg per år
Luftburna partiklar från 2 veckors svetsning. En enda svetsare producerar 20-40 g rök per timme vilket motsvarar ca 35-70 kg per år

Olika svetsningsmetoder ger upphov till olika mängder av rök som innehåller olika koncentrationer av farliga ämnen. Bland högriskselementen finns hexavalent krom Cr(VI), mangan, nickel och bly. Partiklarna vid källan är oftast extremt små; 0,01-0,1 μm vilket innebär att de är väldigt lätta att andas in djupt i lungorna.

Dessutom utsätts inte bara svetsare för fara i osäkra miljöer. Produktionsutrustningen liksom slutprodukten påverkas negativt vid avsaknad av lämpliga säkerhetsåtgärder. Automatisk svetsutrustning som robotar — och dess operatörer — kan utsättas för restpartiklar i rök och måste också skyddas.

+ Utvidga för mer - DöljProdukter som löser: Svetsnings- och skärningsrök