Logga in på vårt Extranet

Cykloner

Cyklonstoftavskiljare

Cykloner kan användas som föravskiljare för att minska stoftmängden som når slutfiltret eller som skyddsanordning för att avlägsna stora heta partiklar från gas- eller luftflödet för att förhindra skada på filtermaterialet. Högeffektiva cykloner kräver mer energi och har därför högre driftskostnader. Mindre effektiva cykloner är ofta mer effektiva, när de används tillsammans med ett slutfilter eller en stoftavskiljare eftersom de då möjliggör en bättre blandning av partikelstorlekar som når filtermaterialet, vilket kan hjälpa till att förlänga den livslängden på filtermaterialet.


Produkter i kategorin: Cykloner