Logga in på vårt Extranet

Avgasutsug

Utsug av fordonsavgaser för bilar, lastbilar, bussar, brandbilar, ambulanser och andra utryckningsfordon

Avgasutsläpp från en kallstartad motor kan nå giftiga nivåer i en sluten byggnad. Även om fordonen endast körs en kort tid inomhus och med öppna ytterdörrar fyller den luktfria kolmonoxiden (fordonsavgasen) upp byggnaden. Brist på kontroll och avlägsnande av fordonsavgaser kan leda till olika sjukdomstillstånd hos personalen, tyngre anläggningsunderhåll och skador på den känsliga elektroniken i felsöknings- och serviceutrustning i verkstaden.

Avgasutsugning vid källan

Den mest effektiva metoden för att fånga upp och avlägsna fordonsavgaser är att fånga upp den vid källan. Uppfångande av fordonsavgaser ger en säkrare och behagligare arbetsmiljö.

Lång erfarenhet av avgasutsug från fordon

Efter mer än 60 år på marknaden har Nederman byggt upp och etablerat väldigt goda relationer med bildindustrin. Vi utvecklar nya produkter och system tillsammans med biltillverkare som BMW, Mercedes, Volvo, Toyota och många andra. Vi får ovärderlig input från våra partners i bilindustrin för att utveckla, testa och utvärdera prototyper och system. Tillsammans utvecklar vi lösningar för avgasutsug för en renare, säkrare och mer effektiv verkstadsmiljö.

Stationära system för utsug av fordonsavgaser

Fordonen körs stationärt när tester och felsökning utförs. Detta är vanligt i fordons- och testverkstäder. Viktiga aspekter för de stationära utsugssystemen är; enkel hantering, god räckvidd och möjlighet att avlägsnas snabbt efter användning. 

Enkelt och/eller dubbelt avgasutsug 

Nedermans enkla/dubbla avgasutsug är idealiskt för mindre verkstäder där en individuell lösning behövs eller där ytterligare en utsugspunkt behövs för att utöka ett befintligt system. En spjäll kan monteras för att reducera buller och onödig utsugning av luft när enheten inte används. 

Slangupprullare 

Nedermans slangupprullare har en stor fördel genom att slangarna kan hissas upp helt och hållet så att de inte är i vägen när de inte används. De kan installeras för individuell fläktutsug eller anslutas till rörsystem med en central fläkt som betjänar ett antal enheter. Vid normalt bruk är slangupprullarna i princip underhållsfria. 

Utsugsskena med utsugsslangar eller förlängningsarmar – beröringsfria 

Dessa system för avgasutsug är monterade på löpvagnar, som glider på en skena, och de är utrustade med antingen utsugsslangar eller förlängningsarmar. Utsugsslangenheter finns att få med balansblock för att hålla slangen lyft och spjäll för automatisk luftflödeskontroll. Utsugsenheter med förlängningsarmar är ett beröringsfritt avgasutsugssystem, vilket betyder att den suger ut gas utan att att vara i kontakt med avgasröret eller bilkarossen. Detta förhindrar risken att skrapa fordonet. 

Det beröringsfria systemet är utrustat med ett balansblock för mjuk högjustering och ett automatspjäll. En horisontell arm med en stor, effektiv huv placeras enkelt och säkert med hjälp av justerbara kopplingar och snäpphandtag på huven. Utsugsenheterna är enkla att flytta tack vare den lätta vikten samt kullagerhjul. En utsugsenhet kan betjäna flera arbetsstationer. Två enheter betjänar bilar med dubbla avgasrör.

Spårarm 

Nedermans spårarm för avlägsnande av avgaser är designad för tillämpningar med lång räckvidd för tunga fordon där det finns begränsade möjligheter för att installera utsugsutrustning. Spårarmen täcker upp till 76 m² (818 fot²).

System för avgasutsug för fordon i rörelse

I många fall behövs även avgasutsug från fordon som kör inomhus. Detta är oftast faller för utryckningsfordon, bilprovningscenter, bussgarage och tillverkningsanläggningar där fordon körs av monteringslinjen. Nyckelfunktionerna för sådana lösningar är enkel anslutning, automatiskt och säker frånkoppling av munstycket, och i vissa fall en automatisk och säker återsändning av utsugsenheten. 

System med avgasskena 

Systemet med avgasskena ger en ergonomisk och pålitlig lösning. Löpvagnarna och slangarna flyttas mellan fordonen. Antalet löpvagnar som behövs bestäms av den specifika användningen. 

Utsugssystem med manuell återgång 

Utsugsenheten återvänder för hand eller med gravitationskraft. Systemet används för tillämpningar på ett genomkörande fordon i taget. Avgasskensystem med motoriserad återgång Ett utbud med motoriserade system för ett eller flera sugenheter. Tillämpningar för ett fordon åt gången baseras på en rak skena med motoriserad återgång av sugenheten t.ex. i ett bilprovningscenter. Tillämpningar för flera fordon på samma gång är baserade på raka sugskenor kombinerat med separata skenor för återgång av sugenheter, till exempel i fordonsmonteringsanläggningar. Systemet suger kontinuerligt ut avgaser, färdas längs fordonet och är robust och väldigt slagtåligt. 

Systemet med motoriserad återgång använder en elektrisk motor för att driva utsugsenheten. Olika automatiseringsnivåer kan konfigureras från manuellt omkoppling till helautomatisk kontroll. 

Speciallösningar för utsug av avgaser

Kontakta Nederman för speciallösningar för ytterligare vägledning och mer information om tillgängliga produkter för utsugning av avgaser för både stationära och rörliga tillämpningar. 

+ Utvidga för mer - Dölj

Produkter i kategorin: Avgasutsug