Logga in på vårt Extranet

Kylare / värmeväxlare

KS- & KU-kylarna hanterar de flesta heta gaser med temperaturer på upp till 590 grader C (1 100F)

Varma processgaser genereras ofta vid förbränningsprocesser eller vid hantering av smälta metaller, både järn- och ickejärnbaserade metaller och aluminium. Innan den varma gasen kan filtreras måste den kylas ner i kylare/värmeväxlare. Värmen kan återvinnas för att spara energi.

Kylluften måste förvärmas om det finns någon risk att kylelementens temperatur understiger syradaggpunkten vid kylning av varma processgaser. Nederman har därför utvecklat KU-kylaren av kassettyp speciellt för nedkylning av sådana gaser. 

 


Produkter i kategorin: Kylare / värmeväxlare