Logga in på vårt Extranet

Mobila utsugs-/filterenheter

Mobila enheter för uppsamling och eliminering av svetsrök och damm vid källan

Svetsrök påverkar svetsarens hälsa, slutproduktens kvalitet och produktionsutrustningen. Den reducerar kapaciteten, stör produktionen och försämrar slutresultatet. En framgångsrik verksamhet kräver sunda och säkra arbetsplatser. Nedermans mobila svetsrök- och dammuppsugare kan göra en stor skillnad! Upptagning av rök vid källan är oftast det effektivaste sättet att eliminera hälsoriskerna. Nedermans mobila filter är kostnadseffektiva för alla budgetar.

  • Mobila filter för mångsidig användning
  • Kompakt och användarvänlig design
  • Rengöringsbara filter - låga driftskostnader
  • Säkert avlägsnande av uppsamlat stoft


Produkter i kategorin: Mobila utsugs-/filterenheter