Logga in på vårt Extranet

Stoftavskiljare med pås-/slangfilter

Filter för trä, papper, kemikalier etc

Nedermans utbud av pås-/slangfilter är lämpligt för olika sorters stoft och partiklar.

Luftflödet genom filtren kan komma från utsidan till insidan av filtret (partiklar som separeras samlas på påsens utsida) eller tvärt om, beroende på tillämpning. Partiklarna fångar vanligtvis upp på påsfiltrets inre yta.

Pås-/slangfilter är designade för kontinuerlig rengöring och behöver inte bytas när de är fulla. Pås-/slangfilter rengörs normalt genom mekanisk skakning, omvänd luft, jetpuls eller för enklare filter manuellt.


Produkter i kategorin: Stoftavskiljare med pås-/slangfilter