Logga in på vårt Extranet

Patronfilter

Filter för bilavgaser, kompositdamm, pappersavfall, svetsrök m m

Patronfilter har stor filteryta i proportion till sin storlek och är lämpliga för torrt, fint damm och de kan utrustas med en mängd olika filtermaterial. 

Patronfilter är att föredra i system med föroreningar lägre än 199 ppm, eller föroreningsnivåer lägre än 0,01% i vikt.

Alla Nedermans enheter levereras med vår patenterade UnniClean-patron. UniClean är en av de längst varaktiga och mest högeffektiva på marknaden idag. Det högre interna rengöringstrycket och den enhetliga rensningen av filterpatronen reducerar energikostnaderna och ökar patronens livslängd eftersom mindre tryckluft behövs för effektiv rengöring.


Produkter i kategorin: Patronfilter