Logga in på vårt Extranet

Utrustning för blästring

Mobil blästerutrustning för dammfri blästring med slutet blästermedelsomlopp ger överlägsen produktivitet, sugkapacitet och återvinning av blästermedel

Nedermans vakuumblästerutrustning har överlägsen sugkraft och avskiljningskapacitet. Vakuumblästern ger en helt dammfri blästring och den är en riktig produktivitetshöjare dag ut och dag in tack vare utformningen av vakuumblästerhuvudet samt blästermedlets slutna kretslopp och kontinuerliga, icke-pulserande flöde. 

 • Inget stoft eller blästermedel flyger runt
 • Vakuumblästring kan utföras i slutna utrymmen där vanlig blästring inte är tillåten
 • Det behövs inga speciella blästerrum
 • Vakuumblästerutrustningen är mobil, flexibel och erbjuder låga uppstartskostnader

Blästermedel

En av huvudutmaningarna för all blästerverksamhet är att undvika att blästermedlet förorenar den omgivande arbetsmiljön. Blästring behöver därför utföras i någon form av inneslutning. Detta görs oftast i ett särskilt blästerrum, skilt från övrig verksamhet. Arbetsstyckena måste flyttas till och från blästerrummet eller kapslas in vilket leder till ökade driftskostnader. Ännu en faktor som ökar kostnaderna är själva blästermedlet. Blästermedel är dyrt att köpa och även dyrt att deponera som avfall. Det är därför viktigt att ha olika sätt att minimera användningen av blästermedel i åtanke.

Återvinning av blästermedel

Lösningen på de här problemen är effektiv uppsamling och återvinning av blästermedel. Återvinningen av blästermedlet är ett enkelt sätt att reducera kostnaderna för blästringsverksamheten. Återvinning av blästermedel samt även använda ett blästermedel med längre livslängd kan förbättra lönsamheten ytterligare. Exempelvis har stålbaserat blästermedel en beräknad livslängd på upp till hundra cykler.  Kontakta gärna Nederman för ytterligare information om vilka besparingar som kan göras på att återvinna blästermedel.

Under blästringsprocessen slås blästerkornen sönder till allt finare korn. När det återvunna blästermedlet blandas med nytt blästermedel skapas en blandning av olika kornstorlekar. Denna blandning ger i själva verket ett effektivare blästringsresultat med en jämnare ytbehandling med färre håligheter vilket ökar kvaliteten på det färdiga arbetsstycket. Nederman erbjuder lösningar för effektiv återvinning av blästermedel. Systemets generella funktioner beskrivs nedan och är tillämpliga för både centrala och mobila lösningar.

Blästermedlet samlas upp (1) och skickas till en avskiljare (2) som separerar blästermedlet från damm och andra föroreningar och skickar tillbaka blästermedlet till en uppsamlingstank (3) där det blandas med nytt blästermedel. Vakuumet skapas av en vakuumproducent (4). Vakuumproducenten kan vara antingen en luftdriven ejektorpump eller en eldriven pump eller fläkt. Vakuumproducenten av ejektortyp är att rekommendera och den är särskilt lämpad för ATEX-miljöer. Pumpen har inga rörliga delar och drivs av tryckluft genom en extern luftkompressor. Det separerade dammet skickas till ett filter (5) och samlas sedan upp i dammbehållare, big-bags, plastpåsar eller behållare. Systemet för uppsamling och återvinning kan även utrustas med ett extra rengöringssystem.

Positiva hälsoeffekter av vakuumblästring

Visste du att det finns isocyanater och polyueretan i färg, beläggning, självhäftande och tilltäppade material etc?

Om en behandlad yta, t ex en målad yta, värms upp som ett resultat av svetsning eller slipning släpps farliga gaser, isocyanater, ut i luften. Dessa isocyanater kan vara skadliga för andningsvägarna. Koncentrationerna kan nå nivåer som är tillräckligt höga för att orsaka astma, vilket gör det viktigt med försiktighetsåtgärder vid blästring. Alla sorters blästermedel som är lämpliga för återvinning kan användas.

Fördelar med dammfri vakuumblästring

 • Vakuumblästring kan användas både utomhus och i slutna utrymmen där vanlig blästring inte är tillåten. 
 • Det behövs inga speciella blästerrum.
 • Dammfri blästring gör det möjligt att blästra utan att människor runt omkring blir exponerade för stoft och blästermedel som flyger runt.
 • Stoftet som genereras från blästring sugs omedelbart och kontinuerligt ut tillsammans med blästermedlet till föravskiljaren som separerar stoftet från det aktiva blästermedlet.
 • Enheten är mobil, flexibel och har låga uppstartskostnader.
 • Vakuumenheten kan drivas antingen elektriskt eller med tryckluft.
 • Vakuumblästerns funktion kan ändras så att den kan användas till uppsamling av blästermedel från ett mindre blästerrum!
+ Utvidga för mer - Dölj

Produkter i kategorin: Utrustning för blästring