Logga in på vårt Extranet

Bearbetning av kompositmaterial

Utforska lösningar genom att klicka på ikonerna och exempelprodukter på bilden till höger

 1. 1
  A machine
  Utsug monterat på malverktyg

  Malande arbeten genererar farliga koncentrationer av stoftoch partiklar. Utsug på verktyget är det effektivaste sättet att samla upp stoft. Nederman erbjuder ett brett utbud av utsugssatser/rör att montera på verktyg för mer än 600 maskinbearbetningverktyg.

  Utforska

 2. 2
  A machine
  Utsug på verktyget vid polering och slipning
  Vid polering/slipning av en yta genereras stora koncentrationer av farliga partiklar och stoft. Utsug på poleringsverktyg är det effektivaste sättet att samla upp stoft. Nederman erbjuder ett brett utbud av verktygsfasta utsugssatser/rör för mer än 600 verktyg.

  Utforska

 3. 3
  A machine
  Utsugsmunstycke monterat direkt på skärningsverktyget

  Skärning genererar farliga koncentrationer av damm och partiklar. Utsug på skärningsverktyg är det effektivaste sättet att samla upp damm på. Nederman erbjuder ett brett utbud av utsugssatser/rör att montera på verktyg för mer än 600 maskinbearbetningsverktyg.

  Utforska

 4. 4
  A machine
  Utsug på borrverktyg

  Borrning genererar farliga koncentrationer av stoft och partiklar. Utsug på verktyget är det effektivaste sättet att samla upp damm på.

  Utforska

 5. 5
  A machine
  Vakuumpumpar och 2-stegsfläktar
  Vid behov av extra sugkraft till stoftavskiljningssystemen finns Nederman vakuumpumpar och 2-stegsfläktar[..]

  Utforska

 6. 6
  A machine
  Flexfilter Ex
  Lämpligt för brännbart damm, svetsrök och skräp

  Utforska

 7. 7
  A machine
  Högvakuumrör och tillbehör
  Nederman är expert på att dimensionera högvakuumrörsystem för kompakta stoftavs[..]

  Utforska

 8. 8
  A machine
  Energisparande
  Nederman erbjuder hjälputrustning som hjälper till att minimera energiförbrukningen genom att automatiskt justera fläktarnas rätta hastighet, beroende på arbetsbördan för tillfället.
 9. 9
  A machine
  Kabelupprullare
  Nederman har utvecklat och tillverkat kabelupprullare av hög kvalitet i mer än 60 år. Våra kabelup[..]

  Utforska

 10. 10
  A machine
  Slangupprullare 886 Ex
  Nedermans slangupprullare 886 Ex i syrafast rostfritt stål är en robust slangrulle med stor slangkapacitet f&[..]

  Utforska

 11. 11
  A machine
  Slangupprullare
  Nederman har utvecklat och tillverkat slangupprullare av hög kvalitet i mer än 60 år. Våra [..]

  Utforska

 12. 12
  A machine
  Utsugsarm med energibox
  Använd vår rörliga box med el-, trycklufts- och vakuumanslutningar. Den är säker och ergonomisk utan sladdar på golvet och behändigt flyttbar inom bekvämt avstånd för användaren.

  Utforska

 13. 13
  A machine
  Svängarm SA-G
  En utmärkt arm för utsugskåpor monterade direkt på verktyget för alla sorters damm från slipning, 
  och skärning. Kan förses med ett balansblock som håller slipverktygets vikt.

  Utforska

 14. 14
  A machine
  Kompakt stoftavskiljare
  Centrala rök- och stoftavskiljare med högvakuum är idealiska för utsug direkt vid verktyget ell[..]

  Utforska

 15. 15
  A machine
  ATEX-godkända mobila stoftavskiljare
  Nedermans industristoftavskiljare inkluderar ett brett utbud av ATEX-godkända mobila stoftavskiljningssystem fö[..]

  Utforska

Problem vi löser för kompositbearbetande industrin

 • Rengöring En ren och hälsosam arbetsmiljö är viktig för kvalitetsproduktion
  Utforska
 • Explosivt stoft Explosivt stoft eller en potentiellt explosiv atmosfär finns på en rad olika arbetsplatser
  Utforska
 • Hjälpmedel till arbetsplatser Utrustning och övervakningssystem för en säker och kostnadseffektiv arbetsplats
  Utforska

Exempelprodukter av beprövade lösningar inom bearbetning av kompositmaterial

 1. 1 Utsug monterat på malverktyg Malande stoftutsug vid källan med över 600 satser som monteras direkt på verktygen Utforska
 2. 2 Utsug på verktyget vid polering och slipning Utsug vid källan av polerings-/slipningsstift med mer än 600 satser som monteras direkt på verktyget Utforska
 3. 3 Utsugsmunstycke monterat direkt på skärningsverktyget Utsug av skärningsdamm vid källan med mer än 600 satser som monteras direkt på verktyget Utforska
 4. 4 Utsug på borrverktyg Utsug av borrstoft vid källan Utforska
 5. 5 Vakuumpumpar och 2-stegsfläktar Utforska
 6. 6 Flexfilter Ex Lämplig för brännbart stoft, svetsrök och skräp Utforska
 7. 7 Högvakuumrör och tillbehör Rör och rörsystem med stor flexibilitet Utforska
 8. 8 Energisparande Utnyttja energiförbrukningen Utforska
 9. 9 Kabelupprullare Säkra och funktionella kabelupprullare för industriellt bruk Utforska
 10. 10 Slangupprullare 886 Ex ATEX-godkänd slangupprullare av rostfritt stål vid krav på korrosionsbeständighet Utforska
 11. 11 Slangupprullare Säkra och funktionella slangupprullare för industriellt bruk Utforska
 12. 12 Utsugsarm med energibox El-, trycklufts- och vakuumuttag där de behövs Utforska
 13. 13 Svängarm SA-G SA-G-armen är utmärkt för utsugskåpor monterade direkt på verktyget för alla sorters damm från slipning och skärning. Kan förses med ett balansblock som bär upp slipverktygets vikt. Utforska
 14. 14 Kompakt stoftavskiljare Industriella centrala vakuumsystem Utforska
 15. 15 ATEX-godkända mobila stoftavskiljare Skydda anläggningen från brännbart stoft och brandfarliga vätskor med väl beprövade explosionssäkra stoftavskiljare Utforska
+ Utvidga för mer - Dölj

Bearbetning av kompositmaterial

Förbättra arbetsförhållanden, optimera drifttiden och säkra produktionen med Nedermans utsugslösningar för brännbart stoft för kompositbearbetande tillverkning

Produkter tillverkade av kompositmaterial ökar kraftigt i antal och inkluderar allt från enkla funktioner till avancerade komponenter. När kompositmaterialmaterial skärs, fräses, bearbetas eller poleras lösgörs damm, partiklar och fibrer som är potentiellt explosiva. Dammet är ofta tillräckligt litet för att tränga in i människans lungor, speciellt när materialet är fiberglas. Dammet kan tränga in i huden och orsaka en eksemliknande reaktion. Smörjmedel och vätskor som används i produktionen av kompositmaterial genererar även organiska ämnen och gaser som är farliga att andas in.

 • Förbättra arbetsförhållandena
 • Optimera drifttiden
 • Säkra produktionen

En ren produktionsmiljö är viktig för produktens kvalitet och ytbehandling. Även små partiklar kan få ödesdigra konsekvenser. Jämna, dammfria ytor är av största vikt för att uppnå maximal vidhäftning vid föreningen av komponenter som är tillverkade av kompositmaterial. Det är därför världens ledande bil- och båttillverkare köper utrustning från Nederman för att garantera bästa resultat.

ATEX-föreskrifter - Hantering av stoft med explosionsrisk

Nederman har en bred erfarenhet av att tillhandahålla lösningar för hantering av potentiellt explosivt stoft. Förebyggande åtgärder är till exempel genom att dela in ett system i säkerhetszoner och genom att inte placera utrustning i områden där det finns explosionsrisk. Ett utsugsystem kan även säkras med bakslagsventiler, sprängplåtar etc. Behållare och påsar med explosivt stoft måste hanteras och förvaras på ett säkert sätt, vilket kan kräva säkerhetsområden och alarmutrustning. Allt detta kräver den kunskap och erfarenhet som Nederman erbjuder

Enskilda arbetsplatser eller kompletta komposittillverkningslinjer.

Nedermans sortiment av stoftavskiljare och system täcker samtliga behov av låg- och högvakuumsystem. Det breda utbudet av stoftavskiljare är grundat på intensiv produktutveckling och moderna designlösningar med fokus på användarvänlighet och kvalitet. Vi har erfarenhet från projekt över hela världen. Kunder väljer Nederman på  grund av vår kunskap och kapacitet att erbjuda lösningar som säkrar produktionseffektivitet, arbetsmiljö och kvalitet.

Förbättrade personalhälsa och en ren, dammfri miljö

Allt överskottsmaterial från skärning, slipning och polering sugs ut direkt vid källan med våra utsugslösningar som monteras direkt på verktyget. Damm och partiklar samlas upp och hanteras och förvaras på ett säkert sätt och luften filtreras innan den släpps tillbaka in i dina lokaler eller ut i atmosfären.

Utsug direkt vid källan

Det effektivaste sättet att minimera riskerna är att omedelbart samla in dammet direkt vid källan när materialet bearbetas. För de flesta företag är dessa system viktiga för hela produktionsprocessen. Felaktig eller utebliven stoftavskiljning orsakar driftstopp, riskerar de anställdas hälsa och påverkar även produktkvaliteten.

Förbättrad säkerhet

Säkerheten kommer i första hand. För att skydda personalen och anläggningen delar vi in ditt system i säkerhetszoner och säkrar installationen med bakslagsventiler, blästringsplåtar etc.

Rationaliserat arbete och förbättrad ergonomi

Tryckluft-, el- och vakuumförsörjning är lätttillgängligt. Svängarmar erbjuder optimal bekvämlighet när de installeras över breda arbetsområden och använder dammutsugning monterad på verktyget. Inget mer snubblande över tilltrasslade slangar och kablar på verkstadsgolvet.

Mindre slitage på utrustningen

Skador på maskinerna och tekniska fel orsakas av mekaniskt slitage, smuts och damm. Våra dammutsugningslösningar är kompakta och mobila så att de kan flyttas ur vägen från golvet och våra vakuumrengörningssystem håller din produktionslinje och lokal ren och organiserad.

+ Utvidga för mer - Dölj