Logga in på vårt Extranet

Beprövade lösningar för utryckningsstationer

Utforska exemplet på lösning för utryckningsstationer genom att klicka på produkterna i bilden.

 1. 1
  A machine
  PRS avgasutsug för fordon
  Utsugssystem med pneumatisk urkoppling med kapacitet för 4 fordon per skena.

  Utforska

 2. 2
  A machine
  MagnaStack-systemet för utsugning av avgaser
  Nedermans MagnaStack är ett helautomatiskt system för utsugning av avgaser. Det ansluter automatiskt till det vertikala avgasröret  när fordonet backas in på parkeringsplatsen. En elektromagnet ansluter avgasröret till huven och släpper omedelbart avgasröret vid dörröppningen när fordonet körs ut.

  Utforska

 3. 3
  A machine
  Vartical Stack avgasutsug från fordon med vertikala avgasrör
  Helautomatiskt system för utsugning av avgaser för fordon med vertikala avgasrör.

  Utforska

 4. 4
  A machine
  MagnaRail-systemet för utsugning av avgaser
  Idealisk för fordon i rörelse med antingen högt eller lågt placerade avgasrör. Stödjer upp till 4 fordon per skena.

  Utforska

 5. 5
  A machine
  MagnaTrack-systemet för utsugning av avgaser

  MagnaTrack-systemet för avgasutsugning är anpassat för mindre utryckningsstationer som inte är i behov av MagnaRail-systemets möjligheter till fler utsugningsanordningar. Stödjer endast ett fordon per spår.

  Utforska

 6. 6
  A machine
  PTS utsugssystem för avgaser
  System för utsugning av avgaser med pneumatiskt urkopplig. Kan hantera ett fordon per skena.

  Utforska

 7. 7
  A machine
  Slang- och kabelupprullare
  Alla Nedermans slang- och kabelupprullare är lätta och säkra att använda. De flesta av dem[..]

  Utforska

 8. 8
  A machine
  Stoftavskiljare
  Nederman är globalt kända tillverkare som är specialiserade på lösningar för uppsaml[..]

  Utforska

 9. 9
  A machine
  Slangupprullare H20 för luft eller vatten
  Slangupprullaren H20 för vatten och luft är lämplig för industriellt bruk, professionella [..]

  Utforska

 10. 10
  A machine
  Utsugsarmar
  Utsugssarmar för uppfångande av svetsrök vid källan är det mest effektiva sätte[..]

  Utforska

 11. 11
  A machine
  FilterCart

  Mångsidig, robust mobil svetsrökutsug. Kan förses med olika armar och filter för olika svetstillämpningsbehov. Levereras i modellerna Carbon, W3 och Original.

  Utforska

 12. 12
  A machine
  SB750 Kompakt mobil vakuumbläster
  Nedermans vakuumbläster SB 750 är ingen vanlig blästerenhet. Vakuumbläster SB 750 skapar e[..]

  Utforska

Problem vi löser för utryckningsstationer

 • Hjälpmedel till arbetsplatser Utrustning och övervakningssystem för en säker och kostnadseffektiv arbetsplats
  Utforska
 • Rengöring En ren och hälsosam arbetsmiljö är viktig för kvalitetsproduktion
  Utforska
 • Utsug och filtrering Stoft och partiklar, svetsrök, avgasrök, lösningsmedel, gaser och lukter, explosiva ämnen och oljedimma
  Utforska

Produkter på bilden

 1. 1 PRS avgasutsug för fordon Skensystem för avlägsnande av avgaser med pneumatiskt urkoppling Utforska
 2. 2 MagnaStack-systemet för utsugning av avgaser Utforska
 3. 3 Vartical Stack avgasutsug från fordon med vertikala avgasrör Avgasutsug för stillastående fordon och utryckningsfordon i rörelse Utforska
 4. 4 MagnaRail-systemet för utsugning av avgaser Elektromagnetisk frikoppling Utforska
 5. 5 MagnaTrack-systemet för utsugning av avgaser Avgasutsug från fordon med elektromagnetisk frikoppling Utforska
 6. 6 PTS utsugssystem för avgaser Avgasutsug på skena med pneumatiskt urkoppling Utforska
 7. 7 Slang- och kabelupprullare Slang- och kabelrullare för industriellt bruk, professionella hantverkare eller gör-det-själv-verkstäder Utforska
 8. 8 Stoftavskiljare Kraftiga stoftavskiljare för alla som inser att dessa inte är några vanliga dammsugare Utforska
 9. 9 Slangupprullare H20 för luft eller vatten Säker och funktionell slangupprullare lämplig för pneumatiska verktyg, häftapparater eller blåspistoler Utforska
 10. 10 Utsugsarmar Utforska
 11. 11 FilterCart Portabel svetsröktsug Utforska
 12. 12 SB750 Kompakt mobil vakuumbläster Mobil dammfri vakuumblästring för en renare och mer hälsosam arbetsmiljö Utforska
+ Utvidga för mer - Dölj

Avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Nederman gör stationen sund och säker

Nederman har system för avgasutsug för att möta alla behov som utryckningsstationer har. Vi har lösningarna oavsett hur stor stationen är, storlek/typ av fordon eller hur ofta utryckningar görs.

Vi har marknadens bredaste urval av produkter och system, samt stor erfarenhet och kunskap i att bygga en optimal och kundanpassad lösning.

Dieselavgaser delas numera in i samma kategori som asbest, arsenik, senapsgas, alkohol och tobak. Sug ut den farliga dieselröken på ett effektivt sätt med Nedermans fordonsavgasutsug.

Sug ut dieselavgaser med Nederman

Dieselavgaser är mycket skadliga för brandmäns hälsa

Utsug av dieselavgaser

Dieselavgaser, som bildas i alla brandstationer, bildas av dieseldrivna fordon. De är en komplex blandning av tusentals gaser och partiklar (sot) och innehåller flera giftiga luftföroreningar. Dessa innehåller många kända eller misstänkta cancerframkallande ämnen (bensen, arsenik och formaldehyd). De innehåller även andra skadliga föroreningar, inklusive kväveoxider. På lång sikt är upprepad exponering lika farlig som cigarettrök. Avgaserna sprider sig till områden där brandmännen äter, sover och uppehåller sig. Den sätter sig även i kläderna.

Studier har visat att cancer bland brandmän är exceptionellt vanligt förekommande. Våra system för utsug av fordonsavgaser kan hjälpa till att minska den siffran.

Avgasutsug direkt från avgasröret

Dessa system för avgasutsug från Nederman är speciellt utformade för utryckningsfordon. Avgaserna fångas upp direkt från avgasröret, vilket är det enda effektiva sättet att göra det på. Att mer än 100 000 av Nedermans utsugssystem för avgaser har installerats i utryckningsstationer världen över är bevis på det!

+ Utvidga för mer - Dölj