Logga in på vårt Extranet

Gjuterier

Utforska våra beprövade lösningar för gjuterier genom att klicka på ikonerna i bilden till höger.

 1. 1
  A machine
  MJB stoftavskiljare med slangfilter

  Lämplig för uppsamling av mycket fint stoft vid slipning av metaller, svetsrök och de flesta pulvermaterial

  Utforska

 2. 2
  A machine
  FD stoftavskiljare med platt filterpåse

  Lämplig för större industrianläggningar som använder het gas

  Utforska

 3. 3
  A machine
  MJC patronfilter
  Lämplig för många olika anläggningar som genererar lätta till tunga volymer av alla sorters stoft.

  Utforska

 4. 4
  A machine
  SiloSafe patronfilter
  Särskilt lämplig för användning med silon som är fyllda pneumatiskt

  Utforska

 5. 5
  A machine
  FS stoftavskiljare med platt filterpåse
  Lämplig för alla former av metallsmältning, system för gjutsand, användning av het gas m m.

  Utforska

 6. 6
  A machine
  FMC patronfilter
  FMC patronstoftavskiljare är idealisk för filtrering av fint damm och partiklar som kan vara skadliga och irriterande för dina anställda.

  Utforska

 7. 7
  A machine
  FMK stoftavskiljare
  Kassettfilter för kontinuerlig drift i industriella processer

  Utforska

 8. 8
  A machine
  Kompakt stoftavskiljare
  Centrala rök- och stoftavskiljare med högvakuum är idealiska för utsug direkt vid verktyget ell[..]

  Utforska

 • Gjutsand
  Gjutsand är sand som används för att tillverka former i metallgjutprocessen. Nederman erbjuder utsugnings- och filtreringslösningar för den kompletta sandcirkulationsprocessen. Inkluderar applikationer för silo- och behållarventilering, sandförberedning, gjutlinje, utslagning och kylledning.

  Utforska

 • Gjutsand
  Gjutsand är sand som används för att tillverka former i metallgjutprocessen. Nederman erbjuder utsugnings- och filtreringslösningar för den kompletta sandcirkulationsprocessen. Inkluderar applikationer för silo- och behållarventilering, sandförberedning, gjutlinje, utslagning och kylledning.

  Utforska

 • Heta rökgaser
  Farliga och/eller varma gaser kan orsaka direkta skador på personal; filtersystem kan gå sönder och förorena den cirkulerande luften med efterföljande hälsorisker. Vår utrustning filtrerar het rökgas från förbränning av t ex. spillmaterial och återvinner värmen för att spara energi.

  Utforska

 • Rengöring
  En ren och hälsosam arbetsmiljö är viktig för kvalitetsproduktion

  Utforska

 • Stoft och partiklar
  Stoft och fina partiklar i luften kan vara hälsofarliga och bör sugas ut innan de når andningsområdet.

  Utforska

 • Utsug och filtrering
  Hur du skyddar människor och miljö från skadliga luftföroreningar

  Utforska

 • Utsug och filtrering
  Hur du skyddar människor och miljö från skadliga luftföroreningar

  Utforska

 • Utsug och filtrering
  Hur du skyddar människor och miljö från skadliga luftföroreningar

  Utforska

Problem vi löser i gjuterier

 • Gjutsand Återvinning av gjutsand minskar sandkostnader och minskar koldioxidutsläpp
  Utforska
 • Gjutsand Återvinning av gjutsand minskar sandkostnader och minskar koldioxidutsläpp
  Utforska
 • Heta rökgaser Filtrering av heta rökgaser från förbränning och återvinning av värme för att spara energi.
  Utforska
 • Rengöring En ren och hälsosam arbetsmiljö är viktig för kvalitetsproduktion
  Utforska
 • Stoft och partiklar Luftföroreningar som stoft, partiklar och fibrer är skadliga för människans lungor och kan orsaka allergiska reaktioner genom att tränga in i huden
  Utforska
 • Utsug och filtrering Stoft och partiklar, svetsrök, avgasrök, lösningsmedel, gaser och lukter, explosiva ämnen och oljedimma
  Utforska
 • Utsug och filtrering Stoft och partiklar, svetsrök, avgasrök, lösningsmedel, gaser och lukter, explosiva ämnen och oljedimma
  Utforska
 • Utsug och filtrering Stoft och partiklar, svetsrök, avgasrök, lösningsmedel, gaser och lukter, explosiva ämnen och oljedimma
  Utforska

Exempelprodukter för beprövade gjuterilösningar

 1. 1 MJB stoftavskiljare med slangfilter Lämplig för uppsamling av mycket fint stoft vid slipning av metall, svetsrök och de flesta pulvermaterial Utforska
 2. 2 FD stoftavskiljare med platt filterpåse Lämplig för större industrianläggningar som använder het gas Utforska
 3. 3 MJC patronfilter Lämplig för många olika anläggningar som genererar lätta till tunga volymer av alla sorters stoft Utforska
 4. 4 SiloSafe patronfilter Särskilt lämpliga för användning med silo som fylls pneumatiskt Utforska
 5. 5 FS stoftavskiljare med platt filterpåse Lämplig för större industrianläggningar och applikationer som genererar heta rökgaser Utforska
 6. 6 FMC patronfilter Lämpligt för uppsamling och filtrering av torrt damm och rök Utforska
 7. 7 FMK stoftavskiljare Kassettfilter Utforska
 8. 8 Kompakt stoftavskiljare Industriella centrala vakuumsystem Utforska
+ Utvidga för mer - Dölj

Gjuterilösningar för stoft- och rökutsug

Säker, ren och effektiv produktion med kompletta lösningar för stoft- och rökutsug i gjutprocessens alla stadier

Utsug av heta rökgaser vid smältugnen

Smältugnar ger upphov till farlig rök. Utsug och luftfiltrering är nödvändigt för att effektivisera tillverkningen, skydda personalen från skadliga ämnen och för att efterleva regler för utsläppsgränser. Nederman har direktutsugshuvor för utsug av heta rökgaser från ugnar vid såväl laddning som smältning och gjutning.

Utsug av stoftvid gjutformsbanor och hantering av gjuterisand

Vårt stora sortiment av filter, fläktar och tillhörande utrustning är anpassade för allt från enstaka maskiner till större processer med flera utsugspunkter. Vi garanterar optimal stoftavskiljning med minsta möjliga luftvolym, vilket är avgörande för att minimera investerings- och driftkostnader.

Lösningar för blästermaskiner och efterbearbetning

Nederman har lösningar för utsug och filtrering av damm från blästermaskiner, maskinbearbetning och annan efterbearbetning.