Logga in på vårt Extranet

Maskinell metallbearbetning

Utforska våra beprövade lösningar genom att klicka på ikonerna och exempelprodukterna i bilden.

 1. 1
  A machine
  Kompakt centrifug för metallspån
  En kompakt spåncentrifug som är idealisk för snabb avverkning vid maskinbearbetningscenter och liknande högproduktiva maskiner.

  Utforska

 2. 2
  A machine
  Oljedimfilter
  Oljedimma kan falla ner på maskiner och golv och göra arbetsplatsen mycket halkfarlig. Nedermans ol[..]

  Utforska

 3. 3
 4. 4
  A machine
  Spåntransportörer
  Slitstarka transportband för metallbitar och metallspån designad för maximal livstid och minimalt behov [..]

  Utforska

 5. 5
  A machine
  Spånkrossar

  Krossar långa spån, bitar och svarvspån för att spara transportkostnader och medge ytterligare bearbetning.

  Utforska

 6. 6
  A machine
  Horisontell centrifug metallspån
  Idealiskt helautomatiskt system för kontinuerligt arbete med spån.

  Utforska

 7. 7
  A machine
  Filter För olja och emulsion
  Med en rationell kylmedelshantering reduceras driftstopp för kylmedelsbyten vilket säkerställer f&ou[..]

  Utforska

 8. 8
  A machine
  Filter För olja och emulsion
  Med en rationell kylmedelshantering reduceras driftstopp för kylmedelsbyten vilket säkerställer f&ou[..]

  Utforska

 9. 9
  A machine
  Brikettpress för metallspån
  Pressar metallspån till solida briketter för att uppnå ekonomiska fördelar genom förbättrad smältning och enklare avfallshantering och transport.

  Utforska

 10. 10
  A machine
  Stoftavskiljare
  Nederman är globalt kända tillverkare som är specialiserade på lösningar för uppsaml[..]

  Utforska

 11. 11
  A machine
  Kompakt stoftavskiljare
  Centrala rök- och stoftavskiljare med högvakuum är idealiska för utsug direkt vid verktyget ell[..]

  Utforska

 • Våt och torrt material
  Produkter för rengöring och transport av olika icke brännbara vätskor som olja, kemiskt spill, lera, kylarvätskor och vatten, liksom metallchips, sand och andra partiklar.

  Utforska

 • Kylmedel och skärvätskor
  Smutsigt kylmedel som har förorenats av läckande olja bryts ner av bakterier, förlorar de ursprungliga egenskaperna och börjar lukta. Kostnaderna är höga för byte av kylmedel, driftstopp, borttagning och bortskaffande. Kostnaderna för oljor och skärningsföreningar kräver planering för återvinning och återanvändning av skärvätskor och kräver användandet av utrustning för att ta bort sumpolja, läckande olja och fasta ämnen samt för möjlig bakteriereglering.

  Utforska

 • Kylmedel och skärvätskor
  Smutsigt kylmedel som har förorenats av läckande olja bryts ner av bakterier, förlorar de ursprungliga egenskaperna och börjar lukta. Kostnaderna är höga för byte av kylmedel, driftstopp, borttagning och bortskaffande. Kostnaderna för oljor och skärningsföreningar kräver planering för återvinning och återanvändning av skärvätskor och kräver användandet av utrustning för att ta bort sumpolja, läckande olja och fasta ämnen samt för möjlig bakteriereglering.

  Utforska

 • Oljedimma
  Oljedimma som påverkar maskinoperatörernas hälsa och som stör produktionen lägger sig överallt i området och orsakar hala golv och arbetsytor. Nedermans lösningar för filtrering av oljedimma håller arbetsområdet rent och skyddar personalens hälsa.

  Utforska

 • Metallspån- och bitar
  Metallspån och -avfall kan återvinnas på ett lönsamt sätt, särskilt om materialet är rent från andra rester (olja skärvätskor etc.) och om det är briketterat för att minska transport- och hanteringskostnader.

  Utforska

Problem vi löser för metallbearbetande industrier

 • Våt och torrt material Rengöring och uppsamling av vått och torrt spill på golvet
  Utforska
 • Kylmedel och skärvätskor Minska kostnaderna för kylmedel och säkerställ produktivitet
  Utforska
 • Kylmedel och skärvätskor Minska kostnaderna för kylmedel och säkerställ produktivitet
  Utforska
 • Oljedimma Oljedimma påverkar maskinoperatörernas hälsa och stör produktionen och lägger sig överallt i området och orsakar hala golv och arbetsytor.
  Utforska
 • Metallspån- och bitar Vinstgivande återvinning med resurshantering av metallchips, spån och svarvspån
  Utforska

Exempelprodukter för maskinbearbetning

 1. 1 Kompakt centrifug för metallspån Centrifug för skärvätske- och spånsseparering Utforska
 2. 2 Oljedimfilter Eliminerar oljedimma genom att samla upp och separera vatten och olja ur oljedimman Utforska
 3. 3 Utforska
 4. 4 Spåntransportörer Transportband för metallspån och metallbitar Utforska
 5. 5 Spånkrossar Krossar restmaterialet för att minska volymen och därigenom spara transportkostnader och medge ytterligare bearbetning. Utforska
 6. 6 Horisontell centrifug metallspån Separerar effektivt vätskor från metallspån via en höghastighetscentrifug Utforska
 7. 7 Filter För olja och emulsion Sänk kostnaderna och säkerställ produktiviteten genom att filtrera och återanvända emulsion Utforska
 8. 8 Filter För olja och emulsion Sänk kostnaderna och säkerställ produktiviteten genom att filtrera och återanvända emulsion Utforska
 9. 9 Brikettpress för metallspån Pressar spån till solida briketter för att uppnå ekonomiska fördelar genom förbättrad smältning och enklare avfallshantering Utforska
 10. 10 Stoftavskiljare Kraftiga stoftavskiljare för alla som inser att dessa inte är några vanliga dammsugare Utforska
 11. 11 Kompakt stoftavskiljare Industriella centrala vakuumsystem Utforska
+ Utvidga för mer - Dölj
Maskinbearbetning — vridning, fräsning och malande industrier

Maskinell metallbearbetning

Ren luft, rena arbetsplatser, rent kylmedel och vinstgivande återvinning

Metallbearbetning som använder högproduktiva maskiner med höga skärhastigheter kräver större flöden av kylmedel och producerar även mycket spån. Metallbearbetning genererar även oljedimma vilket innebär en hälsorisk för de anställda och en belastning på miljön. Mikroskopiska oljedroppar kan påverka känslig elektronik som styr maskinerna, vilket i sin tur kan orsaka plötsliga driftstopp. Att lösa dessa problem genom att använda effektiva kylmedelfilter, spånhantering och luftfiltreringssystem öppnar upp för minskade kostnader och högre produktivitet. Nedermans koncept för maskinell metallbearbetning har utvecklats för att ge företag produkter och system som täcker deras nuvarande och framtida behov. Våra lösningar hjälper till att förbättra miljön och öka dina vinster.