Logga in på vårt Extranet

Fordonsverkstäder

Utforska våra beprövade lösningar för fordonsverkstäder och bilprovningsanläggningar genom att klicka på produktern i bilden

 1. 1
  A machine
  Kompakt stoftavskiljare
  Centrala rök- och stoftavskiljare med högvakuum är idealiska för utsug direkt vid verktyget ell[..]

  Utforska

 2. 2
  A machine
  Utsugsarmar för karosseriarbete
  Specialdesignad för utsugning av svetsrök, slipdamm och färgångor från arbete på fordonskarosser

  Utforska

 3. 3
  A machine
  Kabelupprullare
  Nederman har utvecklat och tillverkat kabelupprullare av hög kvalitet i mer än 60 år. Våra kabelup[..]

  Utforska

 4. 4
  A machine
  Avgasslangupprullare 865
  Elmotor- eller fläderdriven slangupprullare för utsug av dieselavgaser.

  Utforska

 5. 5
  A machine
  Avgasskensystem 920
  En högeffektiv och lättinstallerad fordonsavgasskena som kan användas för stationära fordon eller fordon i rörelse.

  Utforska

 6. 6
  A machine
  FilterMax C25 stoft- och rökavskiljare
  En kompakt, fristående enhet för låga volymer där utrymmet är begränsat.

  Utforska

 7. 7
  A machine
  Slangupprullare
  Nederman har utvecklat och tillverkat slangupprullare av hög kvalitet i mer än 60 år. Våra [..]

  Utforska

 8. 8
  A machine
  Mobila utsugs-/filterenheter
  Svetsrök påverkar svetsarens hälsa, slutproduktens kvalitet och produktionsutrustningen. Den reducerar k[..]

  Utforska

 9. 9
  A machine
  Utsugsarm med energibox
  Använd vår rörliga box med el-, trycklufts- och vakuumanslutningar. Den är säker och ergonomisk utan sladdar på golvet och behändigt flyttbar inom bekvämt avstånd för användaren.

  Utforska

 10. 10
  A machine
  Servicetorn
  Kompletta arbetsstationer med integrerad arbetsbänk, avgasutsug och vätske-, luft- och kabelrullar för  fordonsverkstäder.

  Utforska

 11. 11
  A machine
  SB750 Kompakt mobil vakuumbläster
  Nedermans vakuumbläster SB 750 är ingen vanlig blästerenhet. Vakuumbläster SB 750 skapar e[..]

  Utforska

 12. 12
  A machine
  Svängarm SA-G
  En utmärkt arm för utsugskåpor monterade direkt på verktyget för alla sorters damm från slipning, 
  och skärning. Kan förses med ett balansblock som håller slipverktygets vikt.

  Utforska

 13. 13
  A machine
  Utsugsarm Teleskop
  Designad för arbetsmiljöer med rök, ånga eller icke-explosivt damm där arbetsytan är begränsad.

  Utforska

 14. 14
  A machine
  Universellt utsugsmunstycke för inbyggda och dolda avgasrör
  Universellt utsugsmunstycke för enkla, dubbla konventionella och dolda avgasrör.

  Utforska

 15. 15
  A machine
  Stoftavskiljare
  Nederman är globalt kända tillverkare som är specialiserade på lösningar för uppsaml[..]

  Utforska

 16. 16
  A machine
  Uppsamlare av spillolja i smörjgropen
  Skenan monteras med en svag lutning längs arbetsgropen, vilket gör att spillolja automatiskt flödar till slutet av skenan där den lagras tillfälligt i en 80 liters tank.

  Utforska

 17. 17
  A machine
  Pneumatiska och manuella pumpar för fett, olja och liknande vätskor
  Idealiskt för oljepumpar för överföring av vätskor med låg viskositet som motorolja, gammal spillolja, kylarvätska, transmissionsolja, AFT-olja och andra liknande produkter.

  Utforska

 18. 18
  A machine
  NMS - Övervakningssystem för fullständig vätskekontroll
  Våra vätskeövervakningssystem övervakar och levererar noggrant rätt mängd olja och vätska till varje fordon utan manuell hantering eller tappning.

  Utforska

 • Rengöring
  En ren och hälsosam arbetsmiljö är viktig för kvalitetsproduktion

  Utforska

 • Kylmedel och skärvätskor
  Smutsigt kylmedel som har förorenats av läckande olja bryts ner av bakterier, förlorar de ursprungliga egenskaperna och börjar lukta. Kostnaderna är höga för byte av kylmedel, driftstopp, borttagning och bortskaffande. Kostnaderna för oljor och skärningsföreningar kräver planering för återvinning och återanvändning av skärvätskor och kräver användandet av utrustning för att ta bort sumpolja, läckande olja och fasta ämnen samt för möjlig bakteriereglering.

  Utforska

 • Ytbehandling
  En av de största utmaningarna vid förberedelse för ytbehandling med en blästerapparat är att förhindra att blästermedlet förorenar den kringliggande arbetsmiljön. Nedermans vakuumbläster eliminerar behovet av att transportera arbetsstycket till stängda utrymmen för blästring, vilket minskar operationskostnaderna.

  Utforska

Problem vi löser åt fordonsverkstäder

 • Rengöring En ren och hälsosam arbetsmiljö är viktig för kvalitetsproduktion
  Utforska
 • Kylmedel och skärvätskor Minska kostnaderna för kylmedel och säkerställ produktivitet
  Utforska
 • Ytbehandling
  Utforska

Produkter i verkstadsbild

 1. 1 Kompakt stoftavskiljare Industriella centrala vakuumsystem Utforska
 2. 2 Utsugsarmar för karosseriarbete Utsugsarm för utsugning av svetsrök, slipdamm och färgångor som skapas under arbete på fordonskarosser Utforska
 3. 3 Kabelupprullare Säkra och funktionella kabelupprullare för industriellt bruk Utforska
 4. 4 Avgasslangupprullare 865 El- eller fjäderdriven slangupprullare för utsug av dieselavgaser Utforska
 5. 5 Avgasskensystem 920 Fordonsavgasutsug på skena för alla sorters verkstäder Utforska
 6. 6 FilterMax C25 stoft- och rökavskiljare Ett kompakt patronfilter med integrerad fläkt och kontrollpanel. Utforska
 7. 7 Slangupprullare Säkra och funktionella slangupprullare för industriellt bruk Utforska
 8. 8 Mobila utsugs-/filterenheter Mobila enheter för uppsamling och eliminering av svetsrök och damm vid källan Utforska
 9. 9 Utsugsarm med energibox El-, trycklufts- och vakuumuttag där de behövs Utforska
 10. 10 Servicetorn Komplett arbetsstation för fordonsverkstäder Utforska
 11. 11 SB750 Kompakt mobil vakuumbläster Mobil dammfri vakuumblästring för en renare och mer hälsosam arbetsmiljö Utforska
 12. 12 Svängarm SA-G SA-G-armen är utmärkt för utsugskåpor monterade direkt på verktyget för alla sorters damm från slipning och skärning. Kan förses med ett balansblock som bär upp slipverktygets vikt. Utforska
 13. 13 Utsugsarm Teleskop För utsugning av rök, ånga och icke-explosivt damm i arbetsmiljöer med begränsat utrymme Utforska
 14. 14 Universellt utsugsmunstycke för inbyggda och dolda avgasrör En vinnare klarar allt – enkla, dubbla, konventionella och dolda avgasrör Utforska
 15. 15 Stoftavskiljare Kraftiga stoftavskiljare för alla som inser att dessa inte är några vanliga dammsugare Utforska
 16. 16 Uppsamlare av spillolja i smörjgropen Utforska
 17. 17 Pneumatiska och manuella pumpar för fett, olja och liknande vätskor Pneumatiska och manuella pumpar för fett, olja och andra vätskor Utforska
 18. 18 NMS - Övervakningssystem för fullständig vätskekontroll Vätske- och oljeövervakningssystem för förbättrad vinst och service för fordonsverkstäder Utforska
+ Utvidga för mer - Dölj
Banner-bild 1

Fordonsverkstäder

Allt du behöver för att hålla din fordonverkstad ren, säker och effektiv

Fordonsavgaser och svetsrök, damm från slipning, oljespill och trassliga slangar — detta är bara några av farorna i en fordonsverkstad, bilprovningscenter och liknande arbetsplatser. Ett företags effektivitet och kvalitetsimage kommer ur en säker, städad och välorganiserad verkstad. Nederman har kostnadseffektiva produkter och kompletta lösningar för utsug av fordonsavgaser, utsugskåpor monterade direkt på verktyg och utsugsmunstycke monterade direkt på svetspistolen.

Dieselavgaser delas numera in i samma kategori som asbest, arsenik, senapsgas, alkohol och tobak. Sug ut den farliga dieselröken på ett effektivt sätt med Nedermans fordonsavgasutsug.

Sug ut dieselavgaser med Nederman

Långa relationer med ledande märken såsom, BMW, Volvo och Mercedes

Efter mer än 70 år på marknaden har Nederman byggt och etablerat mycket goda relationer med bilindustrin. Vi utvecklar nya produkter och system tillsammans med ledande biltillverkare som BMW, Mercedes, Volvo, Toyota och många andra. Vi får ovärderlig feedback och möjligheter att testa och utvärdera prototyper och system. Tillsammans utvecklar vi lösningar för renare, säkrare och mer effektiva verkstäder

För alla typer av fordon - För alla slags verkstäder

Nedermans produkter och system kan användas till alla fordon — från motorcyklar till tunga lastbilar.  
 • Bilverkstäder 
 • Serviceanläggningar för bilar och lastbilar
 • Konstruktionsmaskiner
 • Jordbruksmaskiner 
 • Bilprovningscenter 
 • Utryckningsstationer 
 • Militärfordonsdepåer

Nedermans lösningar innebär:

Säkra och ergonomiska arbetsplatser 

Inga mer skador orsakade av att ha snubblat över tilltrasslade slangar och kablar på verkstadsgolvet. Med Nedermans slang- och kabelupprullare är luft-, vatten-, olje- och elförsörjning alltid lättillgängligt när och där de behövs och ur vägen när du inte behöver dem. 

Mindre slitage på utrustningen

Skador på slangar och kablar orsakas huvudsakligen av mekaniskt slitage när de lämnas på golvet. Med våra slang- och kabelupprullare håller utrustningen längre.  

Förbättrade personalhälsa och en renare arbetsmiljö 

Avgasrök, svetsrök, slipsdamm etc. är hälsofarliga och minskar produktiviteten. Våra utsugslösningar avlägsnar alla föroreningarn direkt vid källan. Våra högvakuum städsystem håller fordon och lokaler rena och snygga.

 

 • Slang- och kabelupprullare för vätskor, luft och strömförsörjning
 • Helhetslösningar för lagring och distribution av olja, smörjmedel och vätskor samt ren och effektiv hantering av spillolja.
 • System för avgasutsug
 • Städsystem för fordon och lokaler
 • Utsug och filtrering av svetsrök
+ Utvidga för mer - Dölj