Logga in på vårt Extranet

Svetsning och skärning

Utforska våra lösningar genom att klicka på exempelprodukter och ikoner i bilden.

 1. 1
  A machine
  Utsugsmustycke monterat direkt på svetspistolen
  Svetspistoler med integrerad utsugning tillåter svetsaren att arbeta över stora områden liksom inuti konstruktioner.
 2. 2
  A machine
  Utsugning på verktyget
  Skärning, malande och slipning är vanliga arbeten i svetsverkstäder och genererar farliga koncentrationer av damm och partiklar. Utsugning på verktygen är det effektivaste sättet att samla upp dem på. Nederman erbjuder ett brett sertiment av utsugningssater att montera på verktyget för mer än 600 verktyg.
 3. 3
  A machine
  Slangupprullare 876
  Den ultimata slangupprullaren designad för hantering av tvillingslangar syrgas/acetylen eller syrgas/gasol. De[..]

  Utforska

 4. 4
  A machine
  Även svetsrobotar måste skyddas

  Svetsarbete som använder automatiserad svetsutrustning kräver noggrann övervakning. Nedermans lösningar för automatiska svetsningsmetoder inkluderar både utsugsmunstycke monterat direkt på svetspistolen och utsugningssystem med huva.

 5. 5
  A machine
  Termisk skärningsutsugning
  Skärning av metallblad och andra material genom användandet av skärningspistoler är en farlig process då det producerar stora mängder rök och gnistor. Röken som genereras vid skärningsprocesser sugs ut genom skärningsbordets galler.
 6. 6
  A machine
  Energibesparing
  Nederman erbjuder hjälputrustning som hjälper till att minimera energiförbrukningen genom att automatiskt justera fläktarna till rätt hastighet, beroende på arbetsbelastningen för tillfället.
 7. 7
  A machine
  Utsugsarmar
  Utsugssarmar för uppfångande av svetsrök vid källan är det mest effektiva sätte[..]

  Utforska

 8. 8
  A machine
  Rökutsug på skena
  Rökutsugsvagnen med arm är designad för långa arbetsytor.

  Utforska

 9. 9
  A machine
  Utsugsarm Original
  Utsugsarm Original är den perfekta utsugsenheten för svetsrök, ånga och damm i verkstäder.

  Utforska

 10. 10
  A machine
  Fläktar och vakuumpumpar
  Fläktar och blåsmaskiner Alla stoft-, rök- och dimmuppsamlingssystem behöver en fläkt fö[..]

  Utforska

 11. 11
  A machine
  FMC patronfilter
  FMC patronstoftavskiljare är idealisk för filtrering av fint damm och partiklar som kan vara skadliga och irriterande för dina anställda.

  Utforska

 12. 12
  A machine
  Stoftavskiljare
  Nederman är globalt kända tillverkare som är specialiserade på lösningar för uppsaml[..]

  Utforska

 13. 13
  A machine
  Utrustning för blästring
  Nedermans vakuumblästerutrustning har överlägsen sugkraft och avskiljningskapacitet. Vakuumblästern [..]

  Utforska

 14. 14
  A machine
  Utsugsarm Standard för svetsrök
  Designad för arbetsmiljöer med rök, ånga eller icke-explosivt damm med måttliga krav på högre luftflöden och temperaturer.

  Utforska

 15. 15
  A machine
  Kompakt stoftavskiljare
  Centrala rök- och stoftavskiljare med högvakuum är idealiska för utsug direkt vid verktyget ell[..]

  Utforska

 16. 16
  A machine
  Svets- och slipbord
  Ett utsugsbord för svetsning och slipning som kan användas i explosionsfarliga områden.

  Utforska

 • Rengöring
  En ren och hälsosam arbetsmiljö är viktig för kvalitetsproduktion

  Utforska

 • Blästermedel
  Blästermedel är dyra att köpa och ännu dyrare att deponera. Det är därför viktigt att ta hänsyn till olika sätt att minimera användandet av blästermedel. En annan av de största utmaningarna i alla slags blästringsoperationer är att undvika att blästermedlet förorenar den kringliggande arbetsmiljön. Blästerobjekten måste därför flyttas till och från blästringsrummet eller kapslas in, vilket leder till ökade driftskostnader.

  Utforska

 • Svetsnings- och skärningsrök
  Rök från svetsning och skärbränning utgör allvarliga hälsorisker. Bästa sättet att kontrollera exponeringen är att samla upp röken direkt vid källan. Detta skyddar både svetsaren och övrig personal.

  Utforska

 • Hjälpmedel till arbetsplatser
  Kontrollsystem, utrustning och övervakningssystem för en säker och kostnadseffektiv arbetsplats

  Utforska

Problem vi löser vid svetsnings- och skärmetoder

 • Rengöring En ren och hälsosam arbetsmiljö är viktig för kvalitetsproduktion
  Utforska
 • Blästermedel Återvinning av blästermedel sparar pengar, resurser och skapar en dammfri, hälsosam miljö.
  Utforska
 • Svetsnings- och skärningsrök Nederman har stationära och mobila lösningar för utsug och filtrering av rök från svetsning och skärning
  Utforska
 • Hjälpmedel till arbetsplatser Utrustning och övervakningssystem för en säker och kostnadseffektiv arbetsplats
  Utforska

Exempelprodukter för beprövade svetsnings- och skärningslösningar

 1. 1 Utsugsmustycke monterat direkt på svetspistolen Samla in svetsrök vid källan Utforska
 2. 2 Utsugning på verktyget Utsugning vid källan vid skärning, malande och slipning med över 600 satser som monteras på verktygen Utforska
 3. 3 Slangupprullare 876 Slangupprullare designad för hantering av tvillingslang för syrgas och acetenyl vid svetsapplikationer Utforska
 4. 4 Även svetsrobotar måste skyddas Utforska
 5. 5 Termisk skärningsutsugning Röken som genereras vid skärningsprocessen sugs ut genom bordets galler Utforska
 6. 6 Energibesparing Utnyttja energiförbrukning Utforska
 7. 7 Utsugsarmar Utforska
 8. 8 Rökutsug på skena Rökutsugning för långa arbetsområden. Utforska
 9. 9 Utsugsarm Original Originalarmen är den perfekta utsugsenheten för rök, ånga och icke-explosivt damm i verkstäder Utforska
 10. 10 Fläktar och vakuumpumpar Utforska
 11. 11 FMC patronfilter Lämpligt för uppsamling och filtrering av torrt damm och rök Utforska
 12. 12 Stoftavskiljare Kraftiga stoftavskiljare för alla som inser att dessa inte är några vanliga dammsugare Utforska
 13. 13 Utrustning för blästring Mobil blästerutrustning för dammfri blästring med slutet blästermedelsomlopp ger överlägsen produktivitet, sugkapacitet och återvinning av blästermedel Utforska
 14. 14 Utsugsarm Standard för svetsrök För arbetsmiljöer med rök, ånga och icke-explosivt damm Utforska
 15. 15 Kompakt stoftavskiljare Industriella centrala vakuumsystem Utforska
 16. 16 Svets- och slipbord Rökutsugning vid källan Utforska
+ Utvidga för mer - Dölj
Svetsrökutsugningslösningar från Nederman

Svetsning och skärning

Svetsrökutsug för pålitlig, säker och effektiv metallbearbetning

Rök från svetsning och termisk skärning kan orsaka hälsoproblem och påverka tillverkningen negativt. Följden blir minskad kapacitet, återkommande störningar och så småningom minskad vinst. Det är inte bara svetsare som är i riskzonen. Produktionsutrustningen, liksom slutprodukten kan ta skada av röken. Även automatiserad svetsutrustning såsom robotar kan utsättas för restpartiklar i svetsrök och måste också skyddas. Bra säkerhet och ren arbetsmiljö är bra affärer.

 • Förbättra arbetsmiljön
 • Skydda dina arbetares hälsa
 • Skydda utrustning
 • Minska produktionsstörningar och öka vinsten

Nederman erbjuder allt från enstaka punktutsug och mobila filter till kompletta system för många arbetsplatser, skärbord och robotar. Vår designavdelning är alltid villig att hjälpa till genom att komma med förslag och specifikationer i vårt CAD-system. Vi kan presentera kompletta kundspecifika layoutalternativ och lösningar som inkluderar kostnadsberäkning. Vår After Sales-service omfattar allt från reparationer till planerat underhåll

Säker, energisnål och lönsam

Säkra och effektiva svetsnings- och skärmetoder

Med hjälp av punktutsug och ventilation kan man kontrollera svetsröken. Val av teknik beror på förhållandena. Målet är att suga ut svetsröken så nära källan som möjligt. Detta skyddar inte bara svetsaren utan även andra arbetare. Nedermans system är designade för att suga ut svetsröken från ett antal arbetsplatser men används även för städning och rengöring av arbetsplatser och maskiner. Produktsortimentet omfattar även mobila filter, slangrullar för gas och tryckluft och kabelrullar för elektricitet.

Utsug av svetsrök vid källan — det effektivaste sättet att eliminera skadlig rök

Där det är praktiskt möjligt har det visat sig att utsug vid källan är den effektivaste metoden för att fånga in och avlägsna svetsrök och annan liknande rök. Vid användning av den här metoden minimeras risken för att svetsaren eller operatören utsätts för farlig rök. Svetspistoler med integrerade utsugsmunstycken tillåter svetsaren att arbeta över stora områden såväl som i trånga utrymmen. Det minskar även upphettnings- och avkylningskostnader genom att minska mängden upphettade/nedkyld luft som sugs ut ur anläggningen.

Även svetsrobotar måste skyddas

Automatisk svetsning och termisk skärning kräver noggrann övervakning. Operatörer som övervakar anläggningar kan utsättas för restpartiklar i rök och behöver skyddas på ett liknande sätt som medarbetarna som svetsar manuellt. Nedermans lösningar för automatiserad svetsning inkluderar både utsugsmunstycken monterade direkt på svetsaggregatet som system med kåpor.

Från energislöseri till energisparande

Att låta vakuumsystemet vara igång när det inte används är ett stort slöseri med energi. Nederman erbjuder olika lösningar för att spara energi: Med en frekvensomriktare från Nederman justeras fläktens kapacitet till det antal utsugspunkter som används vid tillfället. Det minskar energiförbrukningen och dämpar ljudnivån. Den lättprogrammerade fläkttimern startar och stannar fläkten beroende på arbetstimmar, semester etc. Kombinerat med Nedermans motoriserade spjäll (automatiska luftströmsportar) som öppnar och stänger anslutningen till varje utsugspunkt, kan driftskostnaderna minskas ytterligare. Nedermans fläktkontroller aktiverar fläkten endast då svetsning pågår.

+ Utvidga för mer - Dölj