Logga in på vårt Extranet

Träbearbetning

Utforska vår beprövade lösning för träindustrier genom att klicka på ikonerna och exempelprodukterna i bilden till höger.

 1. 1
  A machine
  CJ Cyklofilter-stoftavskiljare
  En stoftavskiljare som kombinerar fördelarna hos cyklonavskiljning med påsfiltrets effektivitet.

  Utforska

 2. 2
  A machine
  Combifab fläktar
  Fläktarna är kraftiga centrifugalfläktar med tre olika utformningar på fläkthjulen och fyra olika utformningar på höljen och drivenheter för att tillgodose olika behov.

  Utforska

 3. 3
  A machine
  NFSZ3000 Påsfilter med rotorsluss eller skruvtransportör
  Påsfilter designade för medelstora luftmängder som kan hantera stora volymer av materialkoncentrationer.

  Utforska

 4. 4
  A machine
  ATEX-godkända mobila stoftavskiljare
  Nedermans industristoftavskiljare inkluderar ett brett utbud av ATEX-godkända mobila stoftavskiljningssystem fö[..]

  Utforska

 5. 5
  A machine
  Kabelupprullare
  Nederman har utvecklat och tillverkat kabelupprullare av hög kvalitet i mer än 60 år. Våra kabelup[..]

  Utforska

 6. 6
  A machine
  Slangupprullare
  Nederman har utvecklat och tillverkat slangupprullare av hög kvalitet i mer än 60 år. Våra [..]

  Utforska

 7. 7
  A machine
  Utsugsarm med energibox
  Använd vår rörliga box med el-, trycklufts- och vakuumanslutningar. Den är säker och ergonomisk utan sladdar på golvet och behändigt flyttbar inom bekvämt avstånd för användaren.

  Utforska

 8. 8
  A machine
  Kompakt stoftavskiljare
  Centrala rök- och stoftavskiljare med högvakuum är idealiska för utsug direkt vid verktyget ell[..]

  Utforska

 9. 9
  A machine
  Slangupprullare 886 Ex
  Nedermans slangupprullare 886 Ex i syrafast rostfritt stål är en robust slangrulle med stor slangkapacitet f&[..]

  Utforska

 10. 10
  A machine
  Flexfilter Ex
  Lämpligt för brännbart damm, svetsrök och skräp

  Utforska

 11. 11
  A machine
  NFKZ 3000 påsfilter med kedjetransportör
  Påsfilter lämpliga för hantering av stora luftvolymer med höga föroreningsnivåner.

  Utforska

 12. 12
 13. 13
  A machine
  Lågvakuumrörsystem med klämma för snabbmontering
  Det galvaniserade rörsystemet med klämma är ett av de snabbast monterade rörsystemen på m[..]

  Utforska

 14. 14
  A machine
  CARZ mottrycksventil/isoleringsklaff
  En säkerhetsanordning designad för att förhindra effekterna av en tryckvåg och flamfront som färdas tillbaka genom rörsystemet i anläggningen efter en dammexplosion.

  Utforska

 15. 15
  A machine
  SiloSafe patronfilter
  Särskilt lämplig för användning med silon som är fyllda pneumatiskt

  Utforska

 16. 16
  A machine
  AUTO M-Z skakfilter
  Lämplig för många anläggningar som genererar lätta till tunga volymer av torrt stoft

  Utforska

 17. 17
  A machine
  MJB stoftavskiljare med slangfilter

  Lämplig för uppsamling av mycket fint stoft vid slipning av metaller, svetsrök och de flesta pulvermaterial

  Utforska

 18. 18
  A machine
  FS stoftavskiljare med platt filterpåse
  Lämplig för alla former av metallsmältning, system för gjutsand, användning av het gas m m.

  Utforska

Problem vi löser för träbearbetning

Exempelprodukter på beprövade lösningar inom träbearbetnings industrin

 1. 1 CJ Cyklofilter-stoftavskiljare Kombinerar cyklonens ytmässiga fördelar med slangfiltrens effektivitet Utforska
 2. 2 Combifab fläktar Fläktar till stoftavskiljaren Utforska
 3. 3 NFSZ3000 Påsfilter med rotorsluss eller skruvtransportör Filter designade för medelstora luftmängder som kan hantera stora materialmängder Utforska
 4. 4 ATEX-godkända mobila stoftavskiljare Skydda anläggningen från brännbart stoft och brandfarliga vätskor med väl beprövade explosionssäkra stoftavskiljare Utforska
 5. 5 Kabelupprullare Säkra och funktionella kabelupprullare för industriellt bruk Utforska
 6. 6 Slangupprullare Säkra och funktionella slangupprullare för industriellt bruk Utforska
 7. 7 Utsugsarm med energibox El-, trycklufts- och vakuumuttag där de behövs Utforska
 8. 8 Kompakt stoftavskiljare Industriella centrala vakuumsystem Utforska
 9. 9 Slangupprullare 886 Ex ATEX-godkänd slangupprullare av rostfritt stål vid krav på korrosionsbeständighet Utforska
 10. 10 Flexfilter Ex Lämplig för brännbart stoft, svetsrök och skräp Utforska
 11. 11 NFKZ 3000 påsfilter med kedjetransportör Stoftavskiljare med slangfilter lämplig för hantering av stora luftvolymer med höga mängder föroreningar Utforska
 12. 12 Roterande ventiler Kontinuerlig trycklös tömning från stoftavskiljaren Utforska
 13. 13 Lågvakuumrörsystem med klämma för snabbmontering Världens snabbast monterade industrirörsystem Utforska
 14. 14 CARZ mottrycksventil/isoleringsklaff Designad för att förhindra tryckvåg och flammor vid en explosion från att gå tillbaka genom rörsystemet ventilen är monterad i Utforska
 15. 15 SiloSafe patronfilter Särskilt lämpliga för användning med silo som fylls pneumatiskt Utforska
 16. 16 AUTO M-Z skakfilter Lämpligt för många anläggningar som genererar lätta till tunga volymer av torrt stoft Utforska
 17. 17 MJB stoftavskiljare med slangfilter Lämplig för uppsamling av mycket fint stoft vid slipning av metall, svetsrök och de flesta pulvermaterial Utforska
 18. 18 FS stoftavskiljare med platt filterpåse Lämplig för större industrianläggningar och applikationer som genererar heta rökgaser Utforska
+ Utvidga för mer - Dölj

Träbearbetning

Helhetslösningar för utsug av spån, damm och flis

Träbearbetning i form av sågning, hyvling och slipning medför väldigt stora mängder spån och flisor. För att hantera de stora mängderna träspill på ett säkert och effektivt sätt har Nederman utvecklat ett brett sortiment av produkter och system baserade på filter, rörsystem, fläktar, transportband, silos och kontrollsystem. Förutom att ge bra arbetsmiljö gör dessa system det möjligt för kunderna att återvinna restprodukter vilket har stor ekonomisk betydelse. Vid omvandlingen till pellets kan träspån användas för energiproduktion eller säljas som en energikälla.

Nedermans lösningar för träbearbetning

 

Primär träindustri

Sågning och hyvling ger upphov till stora mängder värdefullt träavfall. För att du ska kunna hantera stora volymer av stoft i kontinuerlig drift kan vi skräddarsy system utifrån dina behov. Det är möjligt att välja slutna transportslingsystem för siloförvaring eller automatisk tömning på stationer med en eller flera containers.

Våra omvända jetcyklofilter erbjuder väldigt hög dammbelastningskapacitet, minimalt golvutrymme och på grund av avsaknaden av rörliga delar är den i stort sett underhållsfri.

Sekundär träindustri — små och medelstora produktionsenheter

Nederman erbjuder en rad vakuumlösningar för utsug direkt vid källan och transport av sågspån och andra typer av träavfall. Utsug kan monteras direkt på maskiner eller handhållna verktyg.

För mindre och medelstora volymer av träavfall används normalt undertrycklösningar där fläkten placeras på den rena sidan av filtret. Vi erbjuder också smidiga och flexibla QuickFit rörsystem, ATEX-godkända spjäll och rotorslussar. För allmän rengöring erbjuder Nederman både stationära och mobila ATEX-godkända högvakuumsystem.

För att tillgodose våra kunders behov tillverkar och tillhandahåller vi ett flexibelt filterutbud för kontinuerlig och icke-kontinuerlig drift, med olika luftflödeskapacitet och olika tömningsmöjligheter.

Vid bearbetning med små avfallsvolymer kan tömning ske direkt i de specialtillverkade stoftbehållarna.

Sekundär träindustri — stora produktionsenheter

Nederman erbjuder en rad vakuumlösningar för utsug direkt från bearbetningsmaskiner. Utsug kan monteras direkt på maskiner eller handhållna verktyg. Vid stora avfallsvolymer kan flera fläktar installeras mot ett filter vilket möjliggör att olika tryck och luftflödesbehov i en produktionsenhet kan åstadkommas. Vi erbjuder också smidiga och flexibla Quick Fit-rörsystem, ATEX-godkända spjäll och rotorslussar.

Vakuumsystemen kan också användas för allmän rengöring. Förutom traditionella luftdrivna transportsystem såsom fläktar, cykloner och slussar har Nederman i sitt produktprogram även bl. a. kedjetransportörer och silos i olika storlekar (80-1 000 m³) utformning.

Träbrikettering

Genom att omvandla restprodukterna till pellets kan de användasr för energiproduktion eller säljas som bränsle. På senare år har ökade kostnader för deponi, bränsle och uppvärmning gjort det mer och mer lönsamt att hantera och återvinna brännbara restprodukter på ett effektivt sätt.

Förbränning av träavfall

Träavfall kan förbrännas för att producera energi och värme motsvarande ett stort ekonomiskt värde. Nederman erbjuder lösningar som fläktar och filter som kan hantera de heta rökgaser som bildas vid förbränningsprocessen.

Nederman har också lösningar för att återvinna spillvärmen. Beroende på processen kan värmen föras tillbaka in i produktionen eller användas för att värma upp kontorsbyggnader och liknande.

Cyklonfilter eller slangfilter?

Våra cyklonfilter med automatisk filterrensning kan hantera stora stoftvolymer, kräver minimal golvyta och eftersom de inte har några rörliga delar är de så gott som underhållsfria.

Tack vare vårt breda sortiment av stoftavskiljare kan vi erbjuda flexiblare lösningar. Stoftavskiljarna finns med olika rensnings- och tömningsmetoder, däribland kedjetransportör, skruvtransportör, rotorsluss och slutna stoftbehållare. Våra effektiva produkter är snabba och enkla att installera.

Ytterligare produkter och tjänster inkluderar:

Cykloner och avskiljare

Vi har ett stort utbud av föreavskiljare, högeffektiva cykloner, multicykloner till grovavskiljare t.ex.typ Skimmer för stora mängder material och rökgasapplikationer.

Transportörer och utmatningsanordningar

Gjutna och tillverkade rotationsventiler, vikt- och motoriserade enkla eller dubbla klaffventiler, skruv- och kedjetransportörer för utmatning från trattar och spillhantering.

Fläktar

Kraftiga centrifugalfläktar med tre olika fläkthjulsutformningar och fyra hus- och drivutföranden för att tillgodose kraven hos dina applikationer. Energisparande drift via frekvensomformare gör att fläktarna anpassas precis efter hur stor effekt som krävs för den aktuella arbetsbelastningen.

Styrsystem och energisparutrustning

Vi skräddarsyr toppmoderna styrsystem som utformas så att man säkerställer en effektiv och problemfri drift av alla anläggningsfunktioner. Vi erbjuder också energibesparande utrustning såsom automatspjäll, motorer och frekvensomformare med mera.

Driftsättning, service och reservdelar

Underhåll och service för alla typer utav utsugsutrustning. Avtalsservice via servicekontrakt eller besök vid behov. Kontroll, uppmätningar och undersökning för lämnande av förslag till åtgärder, såsom uppdateringar, utbyten för att säkerställa en energieffektiv och tillförlitlig drift. Konkurrenskraftiga priser på filterslangar, patroner och alla övriga delar. LEV-testning för överensstämmelse med COSHH (kontroll av hälsofarliga ämnen).

Auto M-Z

Auto M-Z-serien är ett kraftfullt fristående filter med ett automatiskt mekaniskt skakrensningssystem. Det här är den senaste modellen och den baseras på över 30 års kontinuerligt arbete med produktionsförbättring.

Rörsystem

Nordfabs rörsystem QF med snabbspännband och fläns är lätta att installera, modifiera eller bygga ut. Fullt sortiment av rördelar och monteringsdetaljer i galvaniserat stål.

ATEX backspjäll CARZ

En säkerhetsanordning som är utformad för att hindra en tryckvåg och lågor vid en stoftexplosion, från att återföras tillbaka i rörsystemet och arbetsplatser i din lokal.

+ Utvidga för mer - Dölj